Auriculoterapi

· Akupunktur
Authors

auricular therapyAuriculoterapi är en mycket gammal behandlingsform som finns omnämnd i de uråldriga TCM-klassikerna av Huang Di Nei Jing 200 f. Kr. Boken redogjorde för sambandet mellan ytterörat och olika delar av kroppen. Genom att stimulera vissa punkter på ytterörat, kan kroppsfunktioner regleras.

  På 1800-talet var denna typ av behandling inte främmande i Europa. Men inte förrän den franske läkaren Paul Nogier rapporterade sin upptäckt, att örat kunde liknas vid ett inverterat foster, uppstod den moderna öronreflexbehandlingen. Doktor Nogiers upptäckter skiljde sig emellertid från de traditionella kinesiska synsättet, och därmed uppstod den franska/västerländska och kinesiska skolan.

  Den kinesiska skolan är fortfarande en del av traditionell kinesisk medicin. Alla punkterna som nedtecknats i de uråldriga kinesiska verken baserades på TCM-filosofi. Särskilt viktiga är tre punkter som symboliserar himmel, jord och mänsklighet. De kallas på engelska “three treasure points”. De används ofta för att justera organproblem; mjältpunkten användes för att behandla matsmältningsproblem eftersom mjälten är ett viktigt organ för denna funktion. Hittills har cirka 700 punkter registrerats i kinesiska böcker, varav 200 är utbrett använda.

Fördelar med auriculoterapi:

Smärtfritt: inga nålar, istället används små örttabletter som appliceras på ytterörat

Tillgängligt för alla åldrar

Varaktigt: behandlingen fungerar inom 24 timmar och kan vara i en till två veckor.

Indikationer:

Det är välkänt att inte alla symptom kan behandlas lika väl eller framgångsrikt med en enda metod. Liksom vanlig kroppsakupunktur, har auriculoterapi sina begränsningar när det gäller vad som kan behandlas. För att nå framgång med behandlingen är det viktigt att förstå och respektera dessa begränsningar.

    Auriculoterapi har ett brett indikationsspektra, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Strax under 200 sjukdomstillstånd kan behandlas med auriculoterapi. Listan på sjukdomar täcker näs tan alla typer av tillstånd i kroppens olika system. Man har noterat särskild framgång när det gäller att behandla smärttillstånd, sömnlöshet, depression, astma, KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom), sjukdomar i mag- tarmkanalen, oregelbunden menstruation, högt blodtryck, nikotinberoende, alkoholberoende, övervikt, och mycket annat. Metoden används inte bara som kompletterande behandling utan som huvudterapi för många svårbehandlade sjukdomar.

    Kontraindikationer. Det är nödvändigt att skilja på relativa och absoluta kontraindikationer. Relativa kontraindikationer är smärta av okända orsaker, smärtsamma elakartade sjukdomstillstånd, svåra infektionssjukdomar, inklusive sexuellt överförda sjukdomar (till exempel syfilis) graviditet äggstockspunkten livmoderpunkten genitalierna Absoluta kontraindikationer är livshotande sjukdomar, extrem tryckkänslighet, eller inflammerade reflexzoner eller punkter inflammation i ytterörat.

 

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm