Rökavvänjning

· Akupunktur
Authors

quit smoking

 

 

Rökning har över hela världen ökat till närmare 1,4 miljarder människor. I Sverige har vi en minskande trend när det gäller rökning. Snusningen ökar däremot. Denna trend gör att den rökningsrelaterade dödligheten minskar i jämförelse med andra Europeiska länder.

Rökningens skadlighet

  • Nikotin når hjärnan inom 10 sekunder efter att röken inhalerats. Nikotinet har upptäckts i alla delar av kroppen och i bröstmjölk.
  • Kolmonoxidet binds till hemoglobinet i de röda blodkropparna, vilket förhindrar blodkropparna att föra med sig den fulla mängden syre.
  • Cancerframkallande ämnen (cancerogener) i tobaksröken skadar viktiga gener som kontrollerar tillväxten av celler. Vilket får cellerna att växa abnormalt eller att reproducera sig för snabbt.
  • Cancerogent bensopyren binds till cellerna i luftvägarna och viktiga organ.
  • Rökning påverkar immunsystemet och kan öka risken för luftvägs- och övriga infektioner.
  • Cigarettröken kan göra skada på flera olika sätt. Ett sätt är oxidativ stress som muterar DNA, främjar åderförkalkning och leder till kronisk lungskada. Oxidativ stress ses som den huvudsakliga mekanismen bakom åldrandeprocessen samt bidrar till utveckling av cancer, hjärt-kärlsjukdomar och KOL.
  • Kroppen producerar antioxidanter för att hjälpa till att reparera skadade celler. Rökare har lägre nivåer av antioxidanter i deras blod än ickerökare.
  • Rökning associeras till högre nivåer av kroniska inflammationer, en annan skada som kan uppstå som resultat av oxidativ stress.

Metoder för att sluta röka

Vanligaste metoderna för att sluta röka är beteendebehandling, läkemedelsanvändning samt andra alternativa behandlingar. Akupunktur är ett populärt sätt pga det är en säker och effektiv metod, speciellt när det gäller nikotinberoendet.

Beteendebehandling

Läkares rådgivning

Individuell terapi av sköterska eller annan vårdgivare

Gruppterapi

Telefonterapi

Självhjälp

Läkemedelsanvändning

I första hand: Nikotinersättnings behandling (nikotinplåster, -tuggummi, -inhalator, – nässpray)

I andra hand: Klonidin, Nortriptylin

Andra behandlingar

Akupunktur

Hypnos

Aversiv förstärkning

Träning

Mekamylamin

Lobelin

Anxiolytika

Beteendebehandlingar skiljer sig åt beroende på vem som utför behandlingen: Läkaren, sköterskan, annan alternativ vårdgivare, telefonrådgivaren eller patientens självhjälp. Bland de enklaste och effektivaste av beteendebehandling är direkt råd från läkare att sluta röka. Självhjälpsinformation är marginellt effektivt för att upphöra röka. Exempel på självhjälpsmaterial är häften, broschyrer, dvd, cd, hjälplinjer samt olika dator- och internethjälpmedel.

Nikotinersättningsbehandlingar är lätt åtkomliga, inte dyra, lätta att använda och effektiva. De används i första hand farmakologist.

Akupunktur är, bland andra alternativa behandlingar, ett mycket bra sätt att sluta röka. 

Akupunktur och annan behandling för att sluta röka

Akupunktur, kombinerad med annan behandling som öronakupunktur och örter, har sedan sedan länge använts för att sluta röka.

”Behandling enligt diagnos” är fortfarande huvudkonceptet vid rökavvänjning. Enligt min erfarenhet tillhör vanligtvis rökare någon av de följande tre kategorier:

1. Toxiskt invaderade lungor. Patienten kan ha symptom som tryckande känsla över bröstet, hostar gult slem, halsont, en inre varm känsla, torr mun, röd tunga med tjock gul beläggning och snabb puls. 2. Påverkad lung- och njur-Yin. Patienten lider av låggradig feber som kommer och går, nattsvett, törst, hostar utan slem, gult urin, röd tunga med tunn gul beläggning, nedsänkt och svag puls. 3. Påverkad Lung-Qi. Patienten är trött, allmänt ointresserad av att göra något, hostar med ett lågt ljud, har lätt att få förkylningar, reagerar på vind och kyla, har vit tunga vanligtvis utan beläggning samt en långsam puls.

Olika behandlingar används för de olika kategorierna, men vanligtvis behövs en omfattande kombination av behandlingar. För den första typen används akupunktur och örter för att eliminera toxinerna. För den andra typen behövs både akupunktur, örter och öronakupunktur. För den tredje typen används akupunktur och öronakupunktur. Vanliga punkter som väljs är vanligtvis från lung-, njur och hjärtmeridianerna.

Hur reagerar rökaren efter behandlingen? Patienten är vanligtvis ovillig att röka, om man ändå tar en cigarett, så känns det obehagligt och man måste sluta. Vanliga obehaglighetskänslor är en bitter eller besk rostsmak i munnen, klåda på kroppen etc. Efter en tid måste patienten sluta helt.

Vi har redan behandlat många rökare och sett mycket goda resultat. Se här.

Fördelar av TCM Behandlingar

Kraftfull och omfattande behandling: Kombinationen av akupunktur, örter, öronakupunkturgör att en mycket starkare och snabbare effekt uppnås.

Kort behandlingstid: Det tar vanligtvis en halv månad för att uppnå total rökavvänjning. En del patienter slutar att röka efter bara en behandling.

Inget återfall: Hittills har ingen patient rapporterat återfall.

Utan abstinenssymptom: Under behandlingen så lider vanligtvis inte patienten av några obehaglighetskänslor, ökad aptit, viktökning eller oro. Inga andra biverkningar.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm