Ska jag ta med mitt CT resultat vid besöket?

Authors

Generellt sett inte. TCM behandlingen baseras på sin egen diagnos. Under antiken hade vi inga CT, röntgen, EKG, B-ultraljud, men man utförde redan akupunktur och ört-behandlingar. Det betyder att CT inte är ett måste. Vidare så är TCM diagnosen en sub-funktions diagnos; ibland kan inte maskinen upptäcka något onormalt, men din puls och din tunga avslöjar redan ditt problem. Vi har många exempel på personer med kraftigt ryggont där CT inte visar någonting, så varför ska vi försena vår behandling med att vänta på en CT test? Vi anser att det är bättre att börja behandla och sedan se om man verkligen behöver göra en CT. Om dina symptom försvinner av behandlingen så behöver du inte göra CT. För andra lab-tester gäller samma princip.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm