Häftstifts-akupunktur mot förstoppning

· Blogg
Authors

Weiwu Wang

(Qingyulu Healthcare, Gullmarsplan 1, 12140, Johanneshov, Sweden)

häftstiftsFörstoppning är ett mycket vanligt symptom, och även en funktionell gastro-intestinal (GI) sjukdom. Vanligtvis har vi avföring från tre gånger om dagen till en gång var tredje dag, – detta är den normalavariationen. Om någon har defekation mindre än en gång var tredje dag, med hård avföring och svår passage, så kallas det “förstoppning”.Det kan vara åtföljt av symptom från flera sjukdomar, och det kan också vara en egen sjukdom, speciellt bland den äldre befolkningen.Avföringsprov, GI röntgen, koloskopi, GI motilitetstest etc. används ofta för att differentiera de olika typerna. En lång tidsförstoppning kan inverka på livskvalitén, ochäräven en bidragande faktor till flera livshotande tillstånd (som stroke, hjärt attack)

    Från den Traditionella Kinesiska Medicinens (TCM) synvinkel beror förstoppning huvudsakligen på en dysfunktion av mjälten eller njuren. En dysfunktion hos mjälten kan resultera i en låg GI motilitet, medan en dysfunktion i njuren kan resultera i en störning av vatten distributionen. En brist på vatten och en låg motilitet är en dålig kombination som leder till en ”ond cirkel”. Den riktiga behandlings-principen är att återupprätta mjältens och njurens funktion.

    Häftstifts-akupunktur, där man använder små häftstiftsliknande nålar på vissa punkter, har visat sig vara ett bra sätt att behandla förstoppning. Behandlingen är lätt att utföra, är mycket effektiv and har väldigt få biverkningar.

    Val av punkter:Fujie, ZhiGou, Zhao Hai.

    Metod: 1) Sterilisera den lokala huden rutinmässigt. 2) Använd en tång för att hålla häftstifts-nålen, som snabbt sätts in i huden. 3) Be patienten att massera punkten tre till fem gånger om dagen. 4) Ta bort nålarna efter tre dagar. Om det inte kliar och inte finns andra biverkningar så kan de sitta längre. 

    Typiskt fall: 66 årig kvinna. 2008-05-16 Första konsultationen. Har lidit av förstoppning i 10 år. Patienten fick avföring var fjärde till var femte dag, när det var riktigt illa fick hon hjälpa till att gräva ut avföringen med handen. Hon hadeäven tinnitus, svartafläckar på huden och torr mun.Hon hade tagit mer än tjugo olika mediciner men de kunde inte ersätta “grävandet med handen”.Röd tunga med en gul och oljig beläggning. Guanoch Chi regionerna av pulsen på vänster sida var djupa och små.

    Diagnos: Yin brist i lever och njure.

    Terapeutisk strategi: Ge näring till leverns och njurens Yin för att få avföring.

    Örter: Chai Hu25, Bai Shao15, ZhiShou Wu25, Sheng Di25, Shu Di 25, Xuan Shen15, Zhi Mu15, Fo Shou Gan15, Chuan Pu10, Zhi Shi8, Chan Yi5, Sheng Gan Cao5, Tian Hua Feng10, ZheBei Mu10, Xing Ren5.

    Häftstifts nålar appliceras på Fujie (vänster), ZhiGouoch Zhao Hai.

    Auriculo-punkter: Tjocktarmen, den generella matsmältnings-punkten,mjälte, njure, etc.

    2008-05-20Andra konsultationen. Patienten tänkte efter och sa att effekten var “mycket god, över min förväntan”. Hon hade upplevt en obehindrad passage de här dagarna. Patienten behandlades totalt tio gånger och blev helt återställd. Efter åtta månader kom hon tillbaka för några andra problem och sa att förstoppningen var helt borta.

    FuJieär en punkt på mjältens meridian, som ligger 1.3 B-Cununder naveln och4 B-Cunfrån kroppens främre mittlinjen. Den vänstra punkten ligger intillden nedåtgående delen av tjocktarmen, så den är bra för att stimulera tjocktarmens rörelser.ZhiGouoch Zhao Hai är välkända par-punkter mot förstoppning, och användbara för förstoppning av olika orsaker.

    När häftstiftsnålar sätts i punkternager det en kontinuerlig stimuleringpå GI systemet, och det är enligt min erfarenhet ibland till och med bättre än vanlig akupunktur för många funktionella gastro-intestinala sjukdomar. I det kliniska arbetet, för problem som kräver en konstant stimulering så är häftstifts-akupunktur det ideala valet.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm