TCM vid Allergisk Rinit

· Blogg
Authors

Weiwu Wang

(Qingyulu Healthcare, 12140, Johanneshov, Sweden)

allergyAllergisk rinitär en mycket vanlig sjukdom. Det har rapporterats att mellan 10 och 25% av människorna i västvärlden lider av allergisk rinit varje år. Patienterna får olika symptom som nysningar, täppt näsa, rinnande näsa, retningar i halsen, hosta, etc. efter att ha inandats allergener som pollen, damm eller sporer. En del patienter kan även få ”allergi symptom” efter att ha inandats en stark parfym eller en stark lukt, men strikt sett har de inte någon antigen – antikropp reaktion, och borde klassificeras som“coryzavasomotorica”. Men i det kliniska arbetet brukar vi diskutera dessa fall tillsammans och kalla dem ”allergisk rinit”.

1.  Förklaring enligt TCM

Inom TCM kallas den här sjukdomen “Bi Qiu”. Eftersom “lungans öppning finns i näsan”, så är den här sjukdomen vanligtvis relaterad till en störd funktion i lungan.Enligt den kinesiska medicinska teorin så är det“lungan som ansvarar för hud och hår”, “ansvarar för hela kroppens yta” och “ har hand om försvars-funktionen”. Om lungans Qi inte är stabil så kan utifrån kommande patologiska faktorer som vind och kyla invadera, och leda till en störning i lungans stigande och nedåtgående funktion. Lungan kan då inte distribuera vatten och vätskor, vilket leder till en lokal stagnation och slutligen tillBi Qiu.

2.  Terapeutiskstrategi

Nyckeln för behandlingen är att rensa upp näsans öppning (behandla grenarna) och att stärka lungans Qi (behandla roten). För akuta episoder behandlar vi grenarna först; för det kroniska stadiet måste vi fokusera på roten.

2.1 Akupunktur: det har visats att akupunktur är effektivt för denna sjukdom, och leder till en mycket snabbare läkning än andra behandlingar.  Punkter som vanligen används är Lie Que, FengMeng, Feng Chi, Tong Tian, Ying Xiang, ShangXing, Fei Yang, etc. Dessa punkter är distribuerade på lungan, gallblåsan eller Du meridianerna och har funktionen av att aktivera Yang förQi transformering, och att sprida lungans energi för att rensa upp öppningen. Det är värt att nämna punkten Fei Yang, på den “utgrenandekollaterala” meridianen av Tai Yang gallblåse-meridianen.“Fullhets-symptom som rinnande eller täppt näsa och ryggont, brist-symptom somrinnande näsa eller näsblod, kan behandlas med den utgrenande kollaterala punkten”. Fei Yang kan alltså användas för olika typer av rinit.

2.2 Akupunkt plåster: Applicera specifikaörtplåster (gjorda avXiXing, FangFeng, Cang ER Zi, etc.) på C4-5. Byt plåster var tredje eller var fjärde dag. Det är mycket bra mot allergisk rinit.

2.3 Örter: Använd det speciella receptetkallat “rensning av öppningen och stärkande av lungan”, och ändra komponenterna enligt den aktuella diagnosen.  Receptet består avZhi Huang Qi, Chen Pi, JieGeng, Cang Er Zi, XiXing, Xing Yi, Bai Zi, Bo He, Di Long, etc.

3. Prognos

Generellt sett är prognosen godför allergisk rinit. De flesta fall blir helt återställda.

4. Typiskt fall

24 årig kvinna. 2009-02-07 Första konsultationen. Återkommande rinnande näsa sedan två år. Hon fick lätt detta symptom efter att ha utsatts för kyla. Hon var väldigt rädd för allt som var kallt. Hon led också av en långvarig förstoppning.  Hon hade sökt hjälp på många sjukhus men utan resultat. Tungan var blek med en vit beläggning. Fördröjd puls.

Diagnos: Qi brist i lever och lunga.

Terapeutiskstrategi: Stärka leverns och lungans Qi för att rensa ut näsans öppning.

Örter: Zhi Huang Qi15, Chen Pi12, Ju Geng6, Chai Hu12, Qiang Huo10, Cang Er Zi10, Xi Xing3, Xing Yi10, Bai Zi10, en sked honung, Wu Yu1, Di Long10.

Akupunktur:Xing Jian, Lie Que, träpunkter.

2009-02-14 Andra konsultationen, förra veckan hade patienten haft rinnande näsa baratvå gånger. Hon hade fått en mycket bättre tarmpassage.

Örter: Ju Geng5, Fu Ling15, Chen Pi10, Ze Xie10, Cang Er Zi10, Xing Yi10, Di Long12, Bai Zi10, Zhi Huang Qi15, Chao Bai Shu10, Chuan Gui Zhi10, Chao Bai Shao12, Zhi Gan Cao10.

Akupunktur: Samma punkter som förra gången.

2009-02-21 Tredje konsultationen. Näsan hade inte runnit förra veckan. Bara lite aversion mot kyla. Tarmpassagen var god. Röd tunga med lite beläggning. Båda Chi region pulsarna var djupa och små.

Terapeutisk strategi: Rehabilitera ytterligare genom att nära lever och njure.

Örter: Chai Hu12, RouCong Rong30, Shu Di 15, Shan Yu12, Gan Jiang9, Dan Pi10, Sheng Ma10, Wu Yu3, Zhi Cao10, Cang Er Zi10, Xing Yu10.

Akupunktur: Lade till Tai Xi och Fei Yang till de tidigare punkterna. Efter omkring 15 behandlingarblev patienten helt återställd. Uppföljning nyligen visade att hon inte lidit merav symptom från näsan eller tarmpassage problem.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm