Category archives for Sjukdomar

Irritabel Tarm

Definition och Diagnos Irritabel tarm (IrritablebowelsyndromeIBS) är en form av funktionell tarmsjukdom som karaktäriseras av buksmärtor och obehag samt avföringsförändringar som diarré eller förstoppning. IBS är indelad i tre olika kategorier: IBS som domineras av diarréer (IBS-D), IBS som domineras … Continue reading
Share

Klimakteriesymtom

Symtom Kvinnor har nått postmenopausennär det har gått 12 månader sedan den sista menstruationen. På grund av individuella skillnader har en del många symtom och andra påverkas mindre.      De svåraste symtomen inkluderar:   Vallningar: En intensiv känsla av hetta … Continue reading
Share

Astma

Definition och epidemiologi Definition Astma är ett inflammatoriskt syndrom som påverkar luftvägarna. Symtomen beror oftast på en begränsning av luftflödet (luftvägsobstruktion) som är reversibel, antingen spontant eller efter behandlingar. Obstruktionen beror på sammandragning av luftrörens muskler, samt svullnad och ökad … Continue reading
Share

Övervikt och fetma

Finns det några gränser för när man väger så mycket att man är överviktig? Det är viktigt att komma ihåg att när man talar om övervikt inom sjukvården handlar det om att vara så pass överviktig att detta riskerar hälsan. … Continue reading
Share

Sömnlöshet

Definition Sömnlöshet är att tillfälligt eller mer varaktigt inte kunna, eller ha problem med att sova. Alternativt kan det också vara att sova oroligt och vakna alltför lätt. Inom psykiatrin kallas sömnlöshet för insomni, och det specifika syndrom som utmärks … Continue reading
Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm