Örtbehandling

· Örter
Authors

herbsDenna metod har traditionellt använts i Kina i mer än 2000 år. Det är väl känt att olika växter har olika egenskaper och funktioner. Vissa växter kan döda en människa på en minut, andra skapar beroende, så varför skulle inte andra växter kunna vara verksamma vid olika sjukdomstillstånd?

  Den mest välkända växtboken var “Ben Cao Gang Mu” (referensbok för grundläggande örter), skriven av den stora kinesiska botanikern, Li Shizhen under Mingdynastin. Den innehöll nogsamt nedtecknade beskrivningar av ursprung, funktioner, medicinskt verkningsområde samt tillredning av varje växt. Boken översattes till mer än 40 språk.

Örtbehandlingens egenskaper:

Säkerhet: intas oralt, vilket gör att behandlingen vanligtvis är mycket säker. Ibland kan biverkningar uppstå, ofta genom att behandlaren är oerfaren eller otillräckligt utbildad. Att begränsa dess använding baserat på enstaka biverkningar är inte rättvist. Det är av yttersta vikt att införa standardiserade kvalifikationer och formalisera lagarna kring örtmedicin så att det endast lagligt kan utföras av kvalificerade behandlare.

Flexibilitet: beroende på patientens tillstånd kan behandlaren förorda en blandad formula, bestående av många örter. När tillståndet förändras, förändras dosering och innehåll därefter. Allt syftar till att justera Yin och Yang för att återskapa balans i kroppen.

Effektivt: Man har sett att örtbehandling är verksamt vid nästan alla typer av sjukdomstillstånd.

Potential att utveckla nya läkemedel: Vissa moderna mediciner har utvecklats genom att extrahera de verksamma kemiska komponenterna från växter. De flesta nya cancermedicinerna är baserade på växter.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm