Analprolaps och Hypermenorré

· Others
Authors

31 årig kvinna. 2008-09-04 Första konsultationen. Analprolaps och hypermenorré sedan ett år. Dålig sömn. Menstruationen varade ofta upp till en månad. Röd tungspetsmedpetechiae. Den högra pulsen var djup och svag. Diagnos: Brist i mellersta Qi. Terapeutisk strategi: StimuleraQi och stärka mellersta Jiao. Örter: Dang Shen15, Chao Bai Zhu10, Fu Ling15, Chen Pi 10, Zhi Gan Cao10, Can Zhu10, Xian He Cao15, Ou Jie10, Zhi Huang Qi10, Zhi Qiao10, Sheng Ma15, Ge Geng15, Ju Geng5. Akupunktur: Bai Hui, Qi Hai, Zu San Li, stärkande metod. 2008-09-08 Andra konsultationen. Analprolapsen hade förbättrats. Akupunktur: Bai Hui, ZhongWan, Qi Hai, QuGu, San Yin Jiao, Zu San Li, Shang Ju Xu, Xia Ju Xu. 2008-09-12 Tredje konsultationen. Anuset återgår till det normala. Sömnen hade förbättrats. Menstruation hade slutat. De stagnerade prickarna på tungan höll på att gradvis bleknas bort. Pulsens högra Guan region och Chi region var djupa och svaga. Ändrade ört-receptet till: Dang Shen15, Fu Ling15, Chao Bai Zhu15, Chen Pi12, Jiao San Xie8 för var och en av de tre örterna (Jiao San Xie består av Jiao Shan Zha, Jiao Mai Ya och JiaoShengQu), Huan Shan Yao30, Sheng Ma15, Jie Geng8, Zhi Huang Qi15, Xian He Cao30, Fu Peng Zi10, Gan He Ye10, MeiGui Hua10, Xian Ling Pi10, Zhi Gan Cao10, Ze Xie8, Dan Pi10, Chi Shao10, Bai Wei10, Bai Xian Pi10. Akupunktur: Bai Hui, ZhongWan, Qi Hai, QuGu, Zu San Li, San Yin Jiao. 2008-09-28 Uppföljning, Ingen mer analprolaps. Menstruation hade slutat. En normal sömn nivå hade återupprättats.

“Mellersta Qi” är ett viktigt begrepp i kinesisk medicin. Det har sitt ursprung i mellersta Jiao; mjälten och magen. Därför kallas det ”mellersta Qi”. Om det mellersta Qiär i brist tillstånd kan det inte stödja de inre organen. Detta kan resultera i “neråtgående” problem som gastroptosis ochanalprolaps. En brist i mellersta Qiinnebär också att blodet inte kan kontrolleras.Därför fick patienten hypermenorré. I det här fallet är örternas huvudsakliga funktion att förbättra mellersta Qi; så vi använder “stärka-mellersta-Jiao-och-tonifiera-Qi” dekokten, ett klassiskt kinesiskt ört-recept. Bai Huiär en ofta använd punkt för analprolaps. Qi Hai är en viktig punkt för att öka Qi. Zu San Li och San Yin Jiao förbättrar mellersta Qi. De används tillsammans för att man ska få en god effekt.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm