astma

· Others
Authors

21 årig kvinna. 2008-04-21, Första konsultationen. Astma sedan barndomen. Har använtmånga olika mediciner och örter, mensymptomen återkom, starkaoch frekventa. Astman utlöstes vanligen av kallt väder eller av pollen på våren.På natten kunde patienten inte ens ligga ner. Hon hade hosta med liteupphostningar, svårt att andas och en kvävande känsla i bröstet.Hon avskydde kyla, men samtidigt kände hon lätt en inre hetta. Tungspetsen var röd. Pulsen var snabb och slipprig i Cun regionen, djup och svag i Chi regionen. Patienten hade lidit av just den här akuta episoden i en vecka. Auricularpunkts-terapi: Lunga, bronker, astma-lugnande punkt, triangelnästs-mittpunkten, bröst. Stark stimulering. 2008-04-23Patienten rapporterade att hon hade haft en tillfällig lindring,men efter en timme hade hon fått en bitter smak i munnen och en känsla av obstruktion i halsen. Hon hade varit tvungen att ta Aminophyllineinnan hon gick och la sig. Auricularpunkts-terapi igen:bronker, astma-lugnande punkt, binjure, njure, samförståndspunkten, endokrina punkten, inre näsa, allergi området. 2008-04-24 Tredje konsultationen. Patienten rapporterade glatt att hon inte behövt ta någonAminophyllinenatten innan. Astman var mycket bättre. 2008-05-07Fjärde konsultationen. Efter förra behandlingen hade patienten haft två symptomfria veckor. Nu hade astman kommit tillbaka. Svårt att andas och blekt ansikte. Symptomen höll i sig efter intravenös injektion av (DihydroxypropylTheophylline+Amoxicillin). Auricularpunkts terapiigen: astma-lugnande punkt, binjure, bronker, bröst, njure, triangelnästs-mittpunkten. Stark stimulering. Dessutom gjordesmoxibustionpåKongzui, Lieque and en oidentifierad punkt belägen 4.5 Cunovanför handledens laterala hudveck på lungmeridianen. 2008-05-08Femte konsultationen. Behandlingen hade haft mycket god effekt. Hon hade varit symptomfri hela natten igen. 2008-05-09Sjätte konsultationen.Hade bara lite hosta, inga andra symptom.Hon sa att detta hade aldrig hänt sedan hon fått astma; vanligtvis varade hennes problem i flera veckor, med olika symptom. 2008-06-19Patienten kom tillbaka tacksam; hennes symptomhade inte kommit tillbaka efter förra behandlingen. Efter flera månader kom patienten tillbaka för ytterligare tio behandlingar iastma förebyggande syfte. Uppföljning våren efter visade att hon inte hade lidit av astma mer. Tre år senare kom hon till min kollega med sitt barn för andra problem, och hon sa att astman inte kommit tillbaka.

Förutom akupunktur, så är auricularpunkts-terapi också ett bra sätt att kontrollera astma.De vanligtvis använda punkterna för astma inkluderartriangelnästs-mittpunkten, lunga, samförståndspunkten, njure, bronker, astma-lugnande punkt etc.Efter att ha satt i nålarna, är tekniken man använder när man rör nålarna viktig. I akupunktur,liksom i auricularpunkts-terapi,ärriktningen man stimulerar nålen på viktig eftersom den genererar olika resultatet.Det viktigaste för att diagnosticera astma är att bestämma om det är ”fullhets” eller ”tomhets” syndrom typ. För fullhets-typ är det nödvändigt att använda en ”reducerande” teknik, och tvärtom, för tomhets-typ är det en ”stärkande” behandling som behövs. Det finns även en speciell typ av astma som kallas “fullhets-hetta” – astma som orsakas hetta – som lätt kontrolleras genomauricularblödning.Denna teknik kallas ”CiLuo” terapi inom den antika kinesiska medicinen. Punkten som ligger 4,5 Cunovanför det laterala hudvecket på handleden är en punkt som jag upptäckte har effekt mot astma. Den fick namnet “Oidentifierad punkt 1”. När den kombineras med andra punkter kan vi kontrollera astma på ett radikalt sätt.


Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm