De åtta trigrammen

· Others
Authors

Systemet med de Åtta Trigrammen är det första etikettsystem som använts för att beskriva världen. Det används inte så mycket inom traditionell kinesisk medicin, men skulle faktiskt kunna vara ett bra sätt att kombinera kinesisk medicin med västerländsk medicin. Det som följer är några av mina personliga åsikter.

    Vi vet att inom både kinesisk och västerländsk medicin så är “organ systemen” fundamentala. Inom kinesisk medicin används de “fem Zang organen” och de “sex Fu organen” för att diskutera det fysiska, patogenesen, det patologiska och flera andra aspekter.  Även inom västerländsk medicin så är våra läroböcker en sammanställning av system, även här har vi “organ system” eftersom varje system innehåller flera viktiga organ.

     Däremot så lägger kinesisk medicin och västerländsk medicin tonvikt på olika saker. Kinesisk medicin fokuserar mer på de funktionella aspekterna och vi ser därför inte så mycket beskrivning av organens anatomi. Västerländsk medicin koncentrerar sig på anatomi men har svagheten att inte se organens funktion eller relation sinsemellan. Men det finns ett samband mellan olika “organ”. Varje organ har sin substantiella anatomi och sina osynliga funktioner, därför måste vi utforska och förstå dessa två aspekter samtidigt – det är huvudanledningen till att det behövs en integrering av kinesisk och västerländsk medicin.

    Men om vi nu har förespråkat “integrerad medicin” sedan årtionden, varför har det inte hänt något? Den viktigaste anledningen är att vi inte har hittat en bra modell som exakt kan förklara de fysiska och patologiska procedurerna. Om vi nu fingranskar systemet med de åtta trigrammen så är det hisnande att tänka sig att detta antika ”etikett-system” är en möjlig integrering mellan dessa två olika medicinska inriktningar.

    Vi kommer att prata mer om detta i min bok “Avancerad användning av TCM”.

    De åtta trigrammen har åtta olika symboler och två huvudsakliga beståndsdelar – vi kallar dem Post-himmel Åtta trigram och Pre-himmel Åtta trigram. De har olika betydelser och användning. Vi kommer att tala om detta i konkreta exempel.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm