De fem elementen

· Others
Authors

De fem elementen är det första systemet som beskriver de universella relationerna i världen.

    De fem elementen är trä, eld, jord, metall och vatten.  Allting i världen kan klassificeras som ett av dem.

    De fem elementen är flitigt använda inom kinesisk medicin för organsystemet, de fem smakerna, etc, enligt tabellen nedan.

    Det finns två grundläggande relationer mellan elementen: generering och begränsning. Generering betyder att ett element är “moder” till ett annat element; begränsning betyder att ett element “håller nere” ett annat element. Varför har vi dessa två relationer? Om vi koncentrerar oss på ett element kan vi se att alla relationer kring det kan delas upp i två typer: det första är “befrämjande”- antingen befrämjande inåt eller befrämjande utåt (befrämjande inåt betyder bra för mig, befrämjande utåt betyder bra för andra- som en mamma som tar hand om sin son, detta kallar vi “generering”); det andra är “begränsning”- antingen begränsande inåt eller begränsande utåt (när begränsaren hämmar den andra parten).


    Låt oss titta på eld: det är självklart att trä kan generera eld och att vatten kan begränsa elden, därför säger vi att trä är “modern” av eld och att vatten är “begränsaren” av eld.  När elden släckts genererar den jord; därför är eld “modern” till jord: eld kan smälta metall, så eld är “begränsaren” till metall.  Om vi ser relationerna mellan tid och plats axlarna så upptäcker vi många intressanta saker.  (se bilden ovan).

    Fem elements teorin tog form under Xi Han dynastin (206 f Kr till 24 e Kr) och användes för att beskriva komplicerade sociala och naturliga relationer. Teorin anammades snart av den kinesiska medicinen för att beskriva relationer mellan organ system.

TräEldJordMetallVatten
OrganLeverHjärtaMjälteLungaNjure
SmakSurBitterSötStarkSalt

Obs: Mjälte är helt annorlunda från det organ med samma namn inom modern medicin. Här menar vi mer “mage”.

De fem elementen är av fundamentala inom TCMs diagnos och behandling. Till exempel, så är de flesta sömnproblem framkallade av en “störd koordination mellan hjärta och njure”. Som vi ser i tabellen ovan, så hör hjärta till eld och njurar till vatten. Normalt sett ska njurens vatten stiga upp och begränsa, kontrollera hjärtats eld så att hjärtats eld inte blir för stor.  Om vi tänker oss att det finns en brist i njurens vatten, så kan hjärtats eld flamma upp eftersom det inte finns någon kontroll, och detta resulterar i sömnlöshet (för mycket eld driver ut anden från sin ursprungliga plats) För en typisk behandling av detta används de “Fem Shu punkterna”. Se här.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm