Fyra klassiker inom TCM

· Others
Authors

Det finns fyra TCM böcker av avgörande betydelse: Huang Di Nei JingShang Han LunJing Gui Yao Lue och Sheng Nong Ben Cao Jing.

    Huang Di Nei Jing, som även kallas “Den Gule Kejsarens Klassiker“, är den första existerande boken om TCM teorin. Den förklarar systematiskt Yin och Yang, de fem elementen, meridianerna och akupunkturpunkterna och flera andra TCM fakta och metoder. Den är hörnstenen för hela TCM systemet. Boken består av en samling dialoger mellan den Gule Kejsaren och hans trogna följeslagare Qi Bo, Lei Gong, etc. De diskuterar många saker om det fysiska, patologiska, diagnos, behandling, utvecklande av livskvalité och så vidare. De idéer som uttrycks i boken har inte ändrats på 2000 år.  Huang Di Nei Jing har två olika delar; en är Suwen och den andra är Lingshu. Shuwen förklarar TCM teorierna; Lingshu fokuserar på akupunktur. Där står det nedskrivet med stor precision meridianernas ursprung och flöde, de olika akupunkturinstrumenten och mycket annat.

    Ungefär samtidigt fanns det en annan kejsare som hette Sheng Nong (även kallad Yan Kejsaren) som också utforskade det medicinska fältet, men hans intresse låg främst inom naturmedicinen. Legenden berättar att han smakade på en massa örter och blev förgiftad 72 gånger på en dag (vilket verkar föga troligt, men boken beskriver svårigheterna som människorna i antiken hade när de undersökte för dem okända örternas verkan och egenskaper). Sheng Nongs kunskap skrevs ner i Sheng Nong Ben Cao Jing (Kunskapen om Örter av Sheng Nong). Där presenterar han 365 örter, med deras respektive smak, egenskap, meridian fördelning, etc. Alla örter klassificeras enligt 3 kategorier; a, b eller c. C kvalité betyder inte dålig kvalité utan betyder att örten är giftig och bör användas med försiktighet. A kvalité betyder att örter är mycket näringsrik. B kvalité är mittemellan.

    Under nästan samma era, under Dong Han dynastin (200B.C.), skrev den kände läkaren Zhang Zhongjing klassikern Shang Han Za Bing Lun. Senare på grund av krig delades boken upp i två delar: den ena: Shang Han Lun, fokuserar på sjukdomar som framkallas av utifrån kommande patologiska faktorer; den andra Jin Gui Yao Lue, fokuserar på sjukdomar som orsakas av en störd funktion i organen, brist-tillstånd och alla andra sjukdomar som genereras inifrån. Tack vare hans framstående insats, tilldelades han priset “medicinskt helgon” av sina ättlingar. Han är en symbol för hela den traditionella kinesiska läkekonsten. Kulmen av TCM hittar man i Zhongjings verk. I den avancerade TCM kursen kommer vi att noggrant behandla detta.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm