Frusen axel

· Others
Authors

47 årig man. Första konsultationen, 2000-10-25. Har lidit av axelsmärta och minskad rörlighet i axeln i tre år. Högra axeln hade begränsad rörlighet framåt, bakåt och i abduktion. Smärtan förvärrades under kalla och regniga dagar. Smärtan karaktäriserades av ”tyngdkänsla” och minskad rörlighet. Patienten introducerades till akupunktur av en vän. PE : Lokal tryck smärta, speciellt i mitten av deltoideus och i axelleden. Den största vinkeln för abduktion är cirka 45°, framåt35°, bakåt25°. Blek röd tunga med vit och oljig beläggning, trög puls. Diagnos: frusen axel (kyla och fuktkvar i meridianen). Akupunktur: Först, stick en lång nåli “axel punkten”på vänstra benet. Lyft och stöt nålen under 1 minut medan patienten ombeds att röra höger axel. Efter denna behandling lättade patientens smärta betydligt och rörligheten ökade mycket (abduktion 80°, framåt 60°, bakåt45°). För det andra, behandla följande punkter med akupunktur: Hegu, Qu Chi, Bi Nao, Jian Yu, Jian Liao,med reducerande teknik. Låt nålarna sitta kvar i 20 minuter. Efter akupunkturen kände patienten en stor förbättring både i fråga om smärta och rörlighet. 2000-10-26, Andra konsultationen. Smärtan hade minskat avsevärt, rörligheten var den samma som efter akupunkturbehandlingen dagen innan. Fortsatte med samma behandling. 2000-10-31, Femte konsultationen. Rörligheten i axeln hade återgått till en normal nivå. Efter femton behandlingar, baserade på ovanstående principer och akupunkturpunkter, var patienten helt botad. Vid uppföljning ett år senare, hade patienten inte haft några fler problem med axel smärta.

“Axelpunkten” är en punkt som är känd för sin effekt mot frusen axel. (Fig.1.)Den är belägen på fotensShao Yang, gallblåsans meridian.Enligt meridian teorin, targallblåsan ansvaret för Xiang elden . Om det finns en tomhet i gallblåsan så kommer det inte att finnas tillräckligt med eld för uppvärmning av kroppen och man kan få ”frusen axel.”Eftersom Xiang elden stiger upp genom en “korsad” väg(frånnedre vänstra till övre högra sidan, och vice versa),så väljer vi ut vänster axelpunkt för smärta i höger axel. Det här är ett väldigt snabbtsätt att lindra axel smärta och förbättra rörligheten. Mer än 90 % av patienterna uppnår en stor förbättring efter första konsultationen när enbart denna punkt har använts.Hegu, Qu Chi, Bi Nao, Jian Yu and Jian Liao är andra vanliga punkter mot frusen axel, och de kan också ha en väldigt god effekt. Det är värt att nämna att mellan behandlingarna bör patienten göra en ”rehabiliteringsträning”(Fig 2), den så kallade “Gecko klättrar på väggen”. Övningen består i att sätta fingrarna på väggen och genom att lyfta axeln göra klättrande rörelser uppför väggen, som en Gecko ödla. Sen ”klättrar” man så högt som man kan. På detta sätt kan patienten kontrollera varje dag hur många centimeter högre han/hon kan nå.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm