Gastrisk Distention

· Others
Authors

62 årig man. 2003-10-06, Första konsultationen. Gastrisk distention i 3 år. Under år 2000 kontrollerades patienten med gastro endoskopi och diagnostiserades med kronisk ytlig gastrit (CSG), H.pylori(++). Efter trippelbehandling OAMvarH.pylori borta, men patienten led fortfarande av gastrisk distention, speciellt efter måltid. Medföljande symptom var en upprörd känsla i magen, men utan sura uppstötningar eller magsmärta. Tungan var röd;den främre delen var torr och krackelerad medan den bakre delen var gul och oljig. Pulsen var trög. Samma dag fick patienten resultat av undersökning som löd. “CSG, HP(-), en 0.8cm erosion av gastriskpylorus”. Diagnos:“Yin tomhet med stagnation avQi”. Terapeutisk strategi:Öka Yin och aktivera flödet av Qi. Örter: BeiSha Shen25, Mai Dong10, Huai Shan Yao15, JiNei Jing12, GouQi Zi15, Chen Pi10, Xiang Fu8, Shu Geng10, Hou Pu Hua10, Tong Cao10, Jiao San Xie 10 för varje, Bai Ji15, Chi Shao10.7påsar. 2003-10-14,Andra konsultationen. Den gastriskadistentionenvar borta. Vi fortsatte med samma behandling som tidigare. 2003-10-17 Tredje konsultationen.Patientenvar symptomfri. Den gula och oljiga beläggningen på tungan var borta. Vänster sidas puls var trådlik och tunn, höger sidas puls var djup och svag. Vi fortsatte med samma behandling som tidigare. Efter fem månader kontrollerades patienten med gastroendoskopimed negativt resultat för gastrisk erosion och han var symptomfri,vilket tyder på att han blivit fullständigt återställd.

Patienten hade en gul och oljig beläggning på tungan och en trög puls; hur kan vi då ställa diagnosen “Yin tomhetochstagnation av Qi”? I en akut sjukdom får man lätt en skada på Yang, och i en kronisk sjukdom skadas lätt Yin. Den här patienten hade lidit av gastrisk distentionunder lång tid, därför måste viförst ta en tomhet Yin med i beräkningen.Hans röda krackelerade tungaoch erosionen på magslemhinnan var tecken på en Yin brist.Även om patienten inte hade de typiska Yin tomhets symptomen som ”febrig känsla över de 5 centerna” , torr mun och natt svettning, så kan vi fortfarande ställa diagnosen Yin tomhet. En egenskap hos magen är att den alltid behöver Yin näring. En tomhet Yin i magen leder därför till en störd digestiv och distribuerande funktion. Maten som intagits kunde inte smältas, utan den stannade i magen, och patienten fick gastrisk distention. En tomhet Yin leder till en fullhet Yang. I det här fallet, kan vi se att Yang bräserade och förruttnade den kvarlämnade maten. Detta genererade fukt och hetta, vilket visar sig i den gula och oljiga beläggningen på tungan. Kvarlämnad mat och fukt orsakar stagnation i meridianen vilket gör att pulsen känns trög.Med andra ord, tungan och pulsen i det här fallet visar en falsk bild, och stämmer inte överens med de verkliga patologiska förändringarna. Pulsen och tungan ändras vanligtvis lätt. I den tredje konsultationen kunde vi se klara förändringar på tungan och i pulsen. Det här fallet visar oss att i vårt kliniska arbete måste vi kunna se igenom sådana falska bilder och förstå den substantiella sjukdomen. Ibland ger inte tungan och pulsen ledtrådar till diagnosen, och vi måste söka annan information. Men, diagnosen måste kunna förklara förändringarna på tungan och i pulsen.

 

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm