Gastroesofageal refluxsjukdom

· Others
Authors

38 årig man. Första konsultationen 2006-12-12. Klagar i huvudsak över: sura uppstötningar, halsbränna och rapningar sedan mer än ett år. Patienten fick dessa symptom efter måltider, speciellt efter frukost. Ibland åtföljdes symptomen av en transient smärta bakom sternum, en upprörd känsla i magen ochdålig aptit, något torr avföring och mild depression. Inget illamående, kräkning eller andra obehagskänslor.En mörk tunga med tunn vit beläggning. Trådlik puls. 2006-08-07 Gastroendoscopipå sjukhuset visade: reflux esofagitis (LA-A), kronisksuperficiell gastrit (CSG) (avvaktar resultat för att uteslutaantral atrofi), H.pylori(++). Den patologiska inspektionen tyder på mild CSG, en mild intestinalkörtel förändring imagsäckens stora krökning. Resultatet av SF-36 hälso-enkät var 2740. Patienten hade fått en mängd västerländska och kinesiska mediciner men utan effekt, därför sökte han hjälp hos mig. Diagnos: Gastroesofagealrefluxsjukdom (GERD) i västerländsk medicin,och sura uppstötningar i kinesisk medicin (stagnation av leverQioch brist i mjälten). Terapeutisk strategi: Lugna ner levernoch stärka mjälten,kontrollera syran och harmonisera magen. Örter: Zhi Ban Xia12, Chen Pi9, Fu Ling15, Chao Bai Zhu15, Zhi Shu9, Xiang Fu9, Gua Lou12, Zhi Qiao9, Fou Shu9, Tan Xiang6, Sha Ren6, Hou Pu9, 7 påsar. Akupunktur: Zhong Wan, Nei Guan, Gong Sun, Zu San Li, Tai Chong. 2006-12-19 Andra konsultationen. Symptomen hade lindrats betydligt. De sura uppstötningarna och halsbrännan var inte så märkbara längre. Under den här perioden fanns det en episod med bröstsmärta. Den intestinala passagen fungerade ok. Ört-receptfrån förra gångenutökades medKa Bai6. 7 påsar. Samma akupunktur-strategi. 2007-02-12 Uppföljning. Patienten rapporterade glatt att efter en halv månads behandling hade hans symptom försvunnit och inte kommit tillbaka.

GERD är en vanlig sjukdom runt om i världen. Vissa forskare föreslår att sjukdomen kan delas in i tre sub-typer: icke erosivrefluxsjukdom(NERD), esofagal reflux (RE) och Barretts esofagus (BE). Den här patienten kontrollerades med gastro endoskopi och diagnosticerades medmild grad av RE. Men diagnosen stämde inte med de patologiska förändringarna. Patienten led av olika symptom. För en gastrointestinal sjukdom analyserar vi vanligtvis relationen mellan Qi (energi flödet) och Jin (den essentiella delen av kropps-vätskan). I kinesisk medicin styr Levern Qi rörelsen och Mjälten styr Jin rörelsen. I det här fallet kan vi se, baserat på symptom, tunga och puls, att sjukdomen kommer från disharmoni mellan lever och mjälte, där Qi är stagnerad och Jin agiteras uppåt av Qi. Detta är den grundläggande patogenesen för sjukdomen. Behandlingen ska fokusera på att harmonisera lever och mjälte. Egenskapen hos levern är att den “gärna sprider sig och sträcker sig”. Om leverns Qi(som hör till trä) är nertryckt så kommer den att invadera mjälten (som hör till jord), och då kan inte mjälten förmedla den essentiella vätskan från magen på ett riktigt sätt. Normalt sätt ska magens vätska gå neråt, men här blev det en reflux, och patienten ficksura uppstötningar, halsbränna och rapningar. Behandlingen betonar en aktivering av Qi och ett nedsändande av Jin. I ört-receptet finner vi en hög dos av Zhi Ban Xia för att lugna levernsQi, med hjälp av Xiang Shu Yin (en välkänd blandning av Xiang Fu, ShuYe, etc.); Gua Lou kan harmoniseraQi flödet och “öppna” bröstet för att behandla bröstsmärtan, samtidigt som denbefrämjardefekationen. Fu Ling ochSha Ren kan aktiveraJin, och få den att röra sig neråt. FouShouochZhi Qiao kan stärkaden “spridandeoch sträckande” funktionen hos levern. Hou Pu och Tan Xiang kanförbättraQi and Jinrörelserna. För akupunktur behandling:NeiGuanoch Gong Sunär par-punkter för bröst och hjärt sjukdomar. Vi kan välja det paret för alla typer av bröst och hjärt-problem. Tai Chongär bra för att aktivera leverns Qi. ZhongWanochZu San Li är två välkända punkter för att behandla sura uppstötningar. Dessutom, för patienter medQi brist, kan vi också välja ZhongKui förmoxibustion. ZhongKuiär en extra punkt,som finns nedtecknad redan iTCMs klassiska skrifter, och den är en effektiv för att behandla sura uppstötningar. Min erfarenhet bekräftar detta. För att hittaZhongKui, låter manpatientenknyta näven,och dåhittarman punkten på långfingret, alldeles i mitten på den proximala finger-ledens topp. Lägg märke till att man inte kan behandla den här punkten med nål utan bara med moxibustion. En del av mina patienter behandlades helt enkelt på den här punkten, – speciellt de som harden ‘kalla’ typenskonstitution.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm