Högt Blodtryck

· Others
Authors

70 årig kvinna. 2004-03-29, Första konsultationen. Yrsel och huvudvärk i20 år som förvärrades för en vecka sen. Yrseln och huvudvärken började för 20 år sedan. Symptomen ökar vanligtvis när hon arbetar för mycket och vid negativa känslomässiga förändringar. Hon kontrollerade blodtrycket flera gånger på det lokala sjukhuset. Det var högre än normalt. Det systoliska blodtrycket (SBP) varierade från 160 till 220 mmHg, och det diastoliska blodtrycket (DBP) från 90 till 120 mmHg. Trots att hon hade fått blodtrycksmedicin var hennes SBP/DBP nivå aldrig under 150/90 mmHg. De senaste medicinerna hon fått från sjukhuset var Captopril25mg, Tid; NifedipineSustained-releaseTabletter 20mg, Q12h; CompoundReserpineTablets1#, Tid. Hon fick allvarlig huvudvärk i förra veckan och en vän presenterade henne för mig. De nuvarande symptomen var som tidigare, yrsel och huvudvärk, hjärtklappningar emellanåt, värmevallningar i ansiktet, dålig nattsömn. Aptiten var OK, och hon hade inga andra klagomål. PE: BP230/100mmHg. HR85bpm. Tunganvar röd med en tunn gul beläggning, i mitten såg man en lång, smal fåra. Högra sidans puls var trådlik och liten. Diagnos: Hypertoni essentialis (högt blodtryck utan känd orsak), (västerländsk medicin),huvudvärk(Yin-brist i lever och njure, kinesisk medicin). Behandling: 1. Inläggning på sjukhus. (patienten vägrade pga. finansiella svårigheter) 2. Modifiering av de västerländska medicinerna: Betaloc 25mg, Tid; NifedipineSustained-releaseTabletter20mg, Q12h. 3. Ört recept“Ci Mu Anti-hypertension”plåster appliceras utvärtes. Metod: patienten låg ner, naveln steriliserades med Povidonjod ketonoch75%etanol, sen fylldes navelnmed ört pulver tillsamma nivå som den abdominala huden runt naveln. Naveln täcktes med medicinsk bomull, och allt fästes med vit plåsterväv. Plåstret byttes var tredje dag.Behandlingstidenvar en månad. 2004-04-02Andra konsultationen. Blodtryck 170/80mmHg. Det ären markant nedgång. 2004-04-11 Femte konsultationen, BP142/80mmHg.Patienten uppmanades att sluta med Betaloc and NifedipineSustained-releasetabletterna 2004-04-14 Sjätte konsultationen, BP136/84mmHg. 2004-04-26 Tionde konsultationen. BP132/80mmHg. Totalt tio behandlingar. Blodtrycket minskade till en normal nivå. Vid uppföljning ett halvår senare hade inteproblemen återkommit.

“Ci Mu Anti-hypertension” plåstret arbetades fram av mig och har används kliniskt på hundratals patienter.De flesta av dem fick mycket goda resultat.Plåstret innehåller fyra olika örter. Dess huvudfunktion är att kontrollera överdrifterna ibåde Yangoch Yin, så att Yin och Yang kan komma ibalans igen.Den stora fördelen med det här är att det finns nästan inga återfall, under förutsättning att patienten följer råden efter behandlingen.Enligt den kinesiska medicinska teorin, är högt blodtryck en sjukdom med överskott både av Yang och Yin.Det är svårt att förstå, men när vi granskar symptomen så finner vi yrsel, huvudvärk, upprörda känslor i den övre delen, röda ögon och röd tunga; dessa är symptom på så kalladöverdriven Yang.I motsats till det ser vi att patienten lätt får ödem i benen, har mycket och klar urin under natten, ömhet i midjehöjd och i benen; dessa är de så kallade överdrifterna i Yin. Den terapeutiska strategin syftar till att lugna ner yang och eliminera överskottet av Yin samtidigt. Med den här typen av behandling, acupunkt applicering, uppnår vi både en effektav punkten och en ört-effekt.Därför är det ett bra sätt att kontrollera blodtrycket på. Den kände terapeuten Wu Shijii Qing dynastysa en gång, “teorin för interna behandlingarär tillgänglig även för deexterna; och de interna terapeutiska metoderna kan även appliceras på de externa.” Naveln är en viktig punkt för extern behandling. I kinesisk medicin kallas det “navel behandling”. Proceduren för navel behandling är följande: först steriliseras naveln, sen fylls den med örter, täcksöver med bomull och sen plåstrasdenfast. Byt ut mot ett nytt plåster var tredje dag.Navel behandling är i huvudsak använt för högt blodtryck, funktionella gastro-intestinala sjukdomar (som irriterad tarm syndrom, funktionell förstoppning, gastro-esofagealrefluxsjukdom, tropisk diarréetc.), infertilitet, sexuella funktionsstörningar, etc.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm