Hurudan är en TCM diagnos?

· Others
Authors

En TCM diagnos är helt annorlunda än en västerländsk diagnos.

    1. Det är ingen “sjukdomsdiagnos”, utan en “sjukdoms-plus-pato-mönster-diagnos”. Med andra ord, en så kallad sjukdom kan faktiskt delas upp i ett flertal “milda stadier och motsvarande behandlingsbara enheter”. Ungefär som differentialer i algebra. Bara om vi kan greppa de här små enheterna kan vi förstå helheten och dess föränderliga principer.

    2. Diagnosen är helt baserad på symptom och tecken, inte på apparater. De traditionella “fyra diagnoserna” är att observera, att lukta/lyssna, att fråga och att palpera. Genom att observera och lägga ihop mycket milda (även osynliga) symptom och tecken så kan vi ställa en diagnos för både sjukdom och pato-mönster. För att använda en metafor; när vi bedömer om en vattenmelon är mogen eller inte, måste vi klyva den först? En erfaren bonde kan lätt och exakt bedöma om den är mogen genom att se på den, och genom att knacka lätt på den och lyssna. När ett löv faller så vet vi att hösten är på väg – det är information. Inte bara röntgen är information, din hosta visar redan att du har kyla i lungan. Ett symptom från lungan visar sig långt innan vi kan upptäcka en tumör på röntgenplåten!

    3. En TCM diagnos är en “dynamisk diagnos”. Som vi nämnde ovan så ändras pato- mönstret hela tiden, så vid en given tidpunkt kan pato-mönstret vara olika än det var stunden innan. Nu kan det vara en “stagnation av lever Qi”, och nästa dag kan det vara “brist i njurens Yin”. Det är inget konstigt med det. Vi fångar ”punkt statusen” och ger en motsvarande behandling, det är tillräckligt. Under Qing dynastin fanns det en berömd TCM läkare vid namn Xu Dachun, som skrev en känd artikel “att använda örter är som att använda militära styrkor”. “Militära styrkor är formlösa som vatten”(Sunzis militära strategier.)  Varje sekund behandlar vi ett annorlunda “du”.

    4. TCM diagnosen baseras på den antika filosofin; Yin och Yang, de Fem elementen, Qi och många andra koncept som också är integrerade i den grundläggande diagnosen. Till exempel, “brist i njurens Yin” är en kombination av organ systemet och Yin Yang konceptet.

    5. De så kallade “åtta riktlinjerna” (Ba Gang, “八纲 ) är den huvudsakliga ramen för en diagnos. De är: Yin och Yang, Externt och Internt, Kyla och Hetta, Brist och Fullhet.

    Baserat på den direkta och renodlade antika kännedomen kan vi säga att en TCM diagnos är ett set av mycket nyanserade diagnostiska system, där det finns många hemligheter att uppenbara. Vi kommer att ge fler exempel längre fram.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm