Huvudvärk

· Others
Authors

38 årig kvinna. 2008-03-22 Första konsultationen. Led av huvudvärk emellanåt. Den kännetecknades av en ihålig smärta som förvärrades efter arbete. Tungan var röd med en tunn gul beläggning. Guan och Chi regionerna av pulsen på vänstra sidan var djupa och svaga. Diagnosen var tomhet av leverns och njurens Yin, vilket medförde att Qi och blod inte kunde komma upp och ge näring till huvudet, ”brist på näring resulterar i smärta”. Den terapeutiska strategin var att öka leverns och njurens Yin, aktivera Qi och blod för att kunna dämpa smärtan. Örter: Chaihu 15, Chao Baishao12, Shudi24, Huai Shanyao30, Shan Yu15, Ba Ji Tian10, Ru Gui 3, Dan Pi15, Fu Ling25, Ze Xie10, Zhi Shouwu18, Xiang Fu10, Chen Pi15, Chao Baizhu15, Zhi Qiao12, Chuan Xiong15, Mai Jingzi6. 7 påsar. Akupunktur: Da Dun (stärkande), Yin Gu (stärkande), HeGu(reducerande), Ge Shu(stärkande). Patienten kom tillbaka efter två månader för andra problem, och sa att huvudvärken aldrig kommit tillbaka efter behandlingen.

När patienten har en smärta som kan beskrivas som ihålig, avdomnad och öm, bör diagnosen fokuseras på ”tomhets” aspekten. Motsatsen till det, en ”fullhets”diagnos, ges vanligtvis vid en ”genomborrande, stickande smärta”, en ”stark smärta” och en ”svullen, utspänd smärta”. I det här fallet led patienten av en ihålig smärta speciellt efter arbete. I Den Gule Kejsarens klassiska skrift står det att ”Levern är roten till utmattning”, och ”Njuren är organet som ansvarar för arbete”. Leverns och Njurens pulsar var djupa och svaga, vilket klart visar att syndrom mönstretvartomhet i lever och njure. Därför fokuserasbehandlingen på att öka leverns och njurens Yin. När Yin blir tillräcklig och kan ge näring uppåt, så kommer förstås huvudvärken att försvinna. I ört-receptet så är Ba Ji Tian och RouGui vanligtvis använda för att höja leverns och njurens Yang. Det verkar inte överensstämma med diagnosen i det här falletatt ge dessa örter. Men, som det står i Den Gule Kejsares klassiska text, ”läkaresom är duktiga på att få Yin att öka, når vanligtvis fram till Yin genom att stärka Yang”. Eftersom Yin och Yang kan utveckla varandra, så kan i detta fall en liten mängd örter avsedda att ”förstärka Yang” hjälpa till att öka Yin. Punkten Da Dun är ”brunnspunkten” (den första av de 5 Shupunkterna) på fotens levermeridian,JueYin, och tillhör elementet trä, så den är bra för att öka leverns Yin. Punkten Yin Gu är ”havspunkten” (femte punkten av de 5 Shu punkterna) på fotens njurmeridian,Shao Yin, ochtillhör elementet vatten, så den är bra för att öka njurens Yin. Punkten HeGu är bra för att stärka flödet av Qi och är en generell punkt för sjukdomstillstånd som har att göra med huvudet och ansiktet. Punkten Ge Shu är en av de ”åtta sammanflödespunkterna”, närmare bestämt är den ”blodets sammanflödespunkt”, och dess funktion är att aktivera blod cirkulationen. När vi tittade tillbaka på behandlingar som patienten fått hos andra läkare så fann vi att hon hade behandlats med vanligtvisanvända örter mot huvudvärk, som Chuan Xiong och Mai Zi, men de hade intehaft någon större effekt i det här fallet. Det visar vikten av att ”en behandling måste göras enligt denmest exakta patogenesen”. En annan aspekt är att en mångsidig behandling (örter och akupunktur) är avgörande för resultatet i en svårbehandlad sjukdom. I Den Gule Kejsarens klassiska skrift står det ”örter för endogena förändringar, nålar för exogena förändringar”. Eftersom ”endogena och exogena förändringar tillsammans utgör helheten”, så kan kombinationen av örter och akupunktur lindra symptom och behandla de patologiska förändringarna på samma gång. Den berömde TCM läkaren, Sun Si Miao som verkade under Tan dynastin, sa att ”en framstående läkare bör känna till och använda både örter och akupunktur väl” .

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm