Menstruationssmärtor

· Others
Authors

22 årig kvinna. 2008-11-14 Första konsultationen. Abdominal smärtaföre menstruationen sedan fem år tillbaka. Förvärrades sista månaden och åtföljdes av en dags diarré. Röd tunga. Trådlik och snabb puls. Diagnos: Stagnation av Lever Qi och av blod, som genererar inre hetta. Terapeutisk strategi: Sprida lever Qi, aktivera blod cirkulationen och kontrollera smärtan. Akupunktur: Blödning på“Zhen” positionen på vänstra ringfingret, låt några droppar av mörkt blod komma ut. Örter: Chai Hu12, Sang Bai Pi10, Xiang Fu10, Dang Gui30, Chuan Xiong15, Chi Shao 12, Bai Shao12, Mo Han Lian10, NvZhen Zi10, Hang Bai Ju10, Jin Qian Cao15, Xuan Hu Suo10, Chuan Lian Zi10, Zhi Cao5, Sheng Pu Huang10, Wu Ling Zi10. 7 bags. Samt: BifidTripleViablekapsel *1 burk, 2tabletter tre gånger om dagen. 2008-11-15Andra konsultationen. Patienten hade inte tagit örterna än, men hennes abdominala smärta och diarré hade upphört. Det berodde på blödnings-behandlingen. Patienten ville bara ha örter eftersom hon var rädd för smärta. Koppning på ryggen. Blev tillsagd att fortsätta med örterna. 2008-11-25 Tredje konsultationen.Gula flytningar, abdominal smärta igen, dålig sömn. Röd tunga med en tunn gul beläggning. Snabb pulsmen relativt små pulser på den högre sidan. Örter: Zhi Mu25, Huang Bai15, NvZhen Zi15, Mo Han Lian10, Bai Ji10, Xian HeCao 30, ShengZhi Zi10, Dan Pi12, Shu Di18, Huan Shan Yao30, YeJiao Teng15, SuanZao Ren10, Ai Ye10, Li Zhi He10, Chao Bai Shao15, Xuan Hu Suo10, Zhi Cao10. 2008-11-28Fjärde konsultationen. Mild smärta i abdomen, uppsvälld känsla i abdomen emellanåt. Hennes sömn var fortfarande dålig med många drömmar. Örter: Chuan Gui Zhi10, Sheng Bai Shao15, Zhi Gan Cao10, Xiang Fu10, Chen Pi15, Chuan Pu10, Chi Shao12, Dang Gui15, SuanZao Ren10, Bai Zi Ren10, YeJiao Teng10, Fu Sheng15, JiXue Teng15, Yi Mu Cao10. 2008-12-22 Femte konsultationen. Mild abdominal smärta, inga flytningar, men hon sov dåligt och tappade hår.Torr i halsen, förstoppning och uppsvälld abdomen. Örter: Zhi Mu25, Huang Bai15, NvZhen Zi15, Mo Han Lian10, Chuan Pu10, ZhiShou Wu25, Dang Gui15, Chao Bai Shao15, Mai Jing Zi12, Ce Bai Ye10, YeJiao Teng15, Bai Zi Ren10, Tian Hua Feng10, Zhi Shi8, Sheng Gan Cao10. 2009-02-05 Sjätte konsultationen. Efter den sista konsultationen hade smärtan inte kommit tillbaka. Hon tappade inte hår längre. Avföring en gång om dagen. Mellan 5 och 6 timmars sömn per natt. Hon fortsatte med örterna en månad till, samma recept som tidigare.

Patienten var rädd för smärtan från nålarna, så hon blev bara behandlad en gång med akupunktur. Men vi såg en stor lindring av symptomen hos henne efter akupunkturbehandlingen. Genom teorin att Zang och Fu är anslutna på ytterligare ett sätt (inte parvis, utan också genom Ka-He-Shu), så är levern och tjocktarmen förbundna, och njuren och trippel Jiao förbundna. Patienten hade lever symptom först, sedan kom intestinala symptom också (diarré eller förstoppning), så vi borde göra akupunktur på Zhen positionen med en reducerande metod. Zhen hittar vi på den laterala sidan av mellanfalangen på vänster ringfinger. Se fig 1.Det finns två punkter. Den övre 1/3 motsvarar tjocktarmen och används mot diarré, förstoppning etc. Den nedre 1/3 motsvarar levern och används vidleverQi stagnation. Premenstruell abdominal smärta beror vanligtvis på stas, medan postmenstruell smärta mestadels beror på bristtillstånd. Levern och njuren är alltid involverade. “Levern styr över transport och spridning”, så en stasär relaterad till levern.Njuren är det ursprungliga organet somformar menstruationen, så en brist relateras till njuren. Lever och njure hör hemma i den nedre Jaio, men deras funktioner är beroende av den mellersta Jiao (mjälte och mage). Därför är det förståndigt att även balansera mjälten och magen när vi behandlar smärtsam menstruation. I dessa fallförutom akupunktur och örter, så använder man sig också ofta av applicering av örtmedicinska plåster på akupunkturpunkter och av ört-jon-introduktion (2 till 4 elektroder, indränkta i en alkoholösning av örter, appliceras på kroppen och genom dessa överförs joner av ört medicinen).

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm