Näsblod

· Others
Authors

18-årig pojke. Första konsultationen 2007-02-27. Blödde näsblod varje dag i ett och ett halvt år. Undersökt på sjukhus men utan resultat. TCM-diagnos: Mag- och njur-Yinbrist. Ordineras följande örter: Shengdi25, Niuxi12, Shigao (tillaga först)25, Zhimu12, Cebaiye9, Oujie6, Shengpuhuang (förpackad) 9, Chaihu12, Zhizi9, Huangqin6. Sju doser. 2007-03-05, andra konsultationen. Näsblödningarna har kunnat kontrolleras i en vecka. Eftersom den ordinerade behandlingen verkar fungera förändras den inte, och patienten ordineras ytterligare 7 doser. 2007-03-15m uppföljning. Inga fler blödningar efter behandlingen.

Mag-och njur-Yinbrist innebär att Yang kommer ge symptom. Det skadar de små blodkärlen i näsan vilket ger upphov till näsblod. I örtordinationen ingick örter som Shengdi och Shigao, som främjar mag-Yin, såväl som örter för att främja njur-Yin (Niuxi, Zhimu). Ytterligare andra örter verkade för att reparera skadade blodkärl, dämpa den inre elden samt kontrollera blödningen.Sammanlagt gav de en mycket god effekt.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm