Pato-mönster

· Others
Authors

Pato-mönster är ett ord vi skapat för att förklara det kinesiska ordet “Zheng” (“证”). “Pato” är första delen av “patologisk” eller “patogenes”. Ordet pato-mönster representerar tillståndet och mekanismen i ett visst stadium av sjukdom. Det kan finnas olika patologiska och patogenes mönster för olika stadier av en och samma sjukdom. Mönstret är till och med viktigare än sjukdomen själv. Exempelvis, kronisk bronkit kan i sitt första stadium diagnosticeras som “vind invaderar lungan”, och sedan kanske den utvecklas till “vind och hetta blockerar den övre Jiao”, och i ett långt gånget stadium kan det bli “brist i lunga och njurar”. Samma sjukdom men i olika stadier kan alltså ha totalt olika “pato-mönster diagnos”. Den terapeutiska strategin baseras på pato-mönstret och inte på själva sjukdomen.  Detta är den största skillnaden mellan TCM och västerländsk medicin.

    Ibland kan TCM och modern medicin ha samma namn på sjukdomar som “astma”, “förkylning”, ”stroke” etc; men eftersom man tittar på olika aspekter blir behandlingen helt olika.

    Vid TCM behandling är det vanligt med “samma sjukdom men olika behandling, och olika sjukdom men samma behandling” eftersom det är pato-mönstret som har nyckelrollen och avgör behandlingen.  Så olika sjukdomar, men med samma pato-mönster, kan alltså behandlas med samma metod; – och vice versa.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm