Qi

· Others
Authors

Qi är ett mycket viktigt begrepp i den traditionella kinesiska medicinen. Människorna under antiken såg Qi som ursprunget och som den grundläggande komponenten för allting i den här världen.

    Vad är då Qi? Det finns många sätt att översätta det på, men den vanligaste är “energi; det ordet kommer ganska nära den ursprungliga betydelsen, men är dock lite annorlunda. Anledningen till att människorna under antiken valde ordet “Qi” tror jag berodde på deras observation av naturen. Runtomkring oss finns mycket som är osynligt, men som har en stark inverkan på våra dagliga aktiviteter. Temperatur till exempel; vi kan inte se den, men vi känner ändå förändringen mellan vinter och vår. Även inuti vår egen kropp kan vi uppleva något liknande.  Förändringarna undermenstruationscykeln, eller livets gång från barn till gammal…… alla förändringar är osynliga men de finns och de påverkar och kontrollerar oss.

    I antiken tänkte man sig att alla dessa förändringar kontrollerades av ett ogripbart “Qi”.  Den ursprungliga kinesiska betydelsen av ordet Qiär luftflöde. Kanske det faktum att vi andas hela tiden gav dem den idén? Den första betydelsen av “Qi” är alltså luft. Bilden nedan visar tre linjer som representerar molnen som rör sig på himlen. Qi finns bland dem! Det här visar tydligt att begreppet “Qi“ var det enda människorna under antiken kunde tänka på för att beskriva den “osynliga hand” som kontrollerar allting här i världen.

    Senare upptäckte man att Qi inte bara existerar utanför vår kropp men även inuti oss. När vi andas får vi Qi från naturen. Den Qi som finns inuti vår kropp liknar den som finns utanför. Den flyter omkring osynligt men har en stark påverkan på oss. När vi dör andas vi ut vårt sista “Qi” – den Qi vi tog emot från naturen återvänder till slut till den storslagna naturen – vi kommer nakna och går härifrån nakna. Qi är det oföränderliga. Senare utvecklade människan Qigong (Qi träningsmetod) för att försöka få mer Qi från naturen. Så är Qi bara energi? Givetvis inte. När du tränar Qigong, får du en osynlig substans från naturen.

    Men det här räcker inte som förklaring. I den antika kinesiska filosofin används begreppet “Qi” för att beskriva synliga ting. I ZangZi finns ett talesätt, “Människorna föds från en ackumulering av Qi, och när Qi skingras, så dör de… allt är det samma, hela kosmos består av Qi”. I samma bok ges ett exempel; “En regel är att om du tar hälften av något varje dag, så kan du inte ta allt ens efter tio tusen år”. Från det här enkla exemplet kan vi förstå att synliga ting kan delas upp i osynliga ting, till sin minsta beståndsdel – vilket är Qi.

    Begreppet Qi adopterades senare av den traditionella kinesiska medicinen. Vi kallar det “Qi-ursprungs doktrinen”. Man ser att allt består av Qi och är kontrollerat av en djupare, underliggandeQi. När vi blir sjuka, säger vi att sjukdomen framkallades av “ond Qi”, när människan dör säger vi att “ Qiskingrades”; när vi blir arga säger vi att “Qi genereras”….

    Inom kinesisk medicin, finns det huvudsakligen tre typer av Qi; YuanQi (ursprunglig Qi), ZhongQi (mellan Qi) och ZongQi (generell Qi). YuanQi kontrolleras av njuren, och är den ursprungliga Qi som är orsaken till att vi föddes (som mänsklighet). ZhongQi kontrolleras av mjälten, och är den Qi som tar hand om matsmältningssystemet och gör att vi kan få energi från vår föda (jorden). ZongQi kontrolleras av lungan, och kan i grova drag jämföras med luften (himlen) vi andas varje ögonblick. Dessa tre olika typer av Qi representerar de tre skatterna som är detviktigaste för att bibehålla vår hälsa. Därför är Qigong så användbart för att bygga upp vår hälsa, i förebyggande syfte och för rehabilitering…

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm