De Sju Känslorna

· Others
Authors

De sju känslorna används för att beskriva sjukdomar som framkallats av känslomässiga förändringar.

    Glädje: tillhör hjärtat. Måttlig glädje är bra för hälsan, men överdriven glädje kommer att inverka på hjärtats normala aktivitet och framkalla mentala abnormaliteter.

    Ilska: tillhör levern. Plötslig, eller allvarlig ilska kan leda till ett uppflammande av leverns eld, som därefter kan resultera i “inre vind”. Stroke och högt blodtryck är nära relaterade till den här känslan.

    Oro: tillhör lungan. Att vara orolig för någonting under lång tid kan påverka lungans funktion, och resultera i hud-, hår- eller andnings-problem. Genereras inifrån.

    Reflektion: tillhör mjälten. Överdrivet tänkande och långa överväganden kan skada mjälten och framkalla matsmältningsproblem.

    Sorg: Ledsamhet liknar oro lite grann, men är värre. Den hör också till lungan. Genereras inifrån.

    Panik: tillhör njuren. Generas inifrån. Det är inte något speciellt som triggar igång känslan, men patienten känner starkt obehag inför icke specifika saker.

    Rädsla: tillhör också njuren. Genereras utifrån. Information utifrån triggar fram den här obekväma känslan.

    Varför har lunga och njure två känslor var? För andra känslor som glädje, ilska och reflektion finns det en klar orsak.  Ingen är glad utan anledning. Men för oro/sorg och för panik/rädsla så finns det inte nödvändigtvis något utifrån som har triggat fram känslan. Därför talar vi om de “sju känslorna”. Men, eftersom oro och sorg respektive panik och rädsla liknar varandra, så kan vi också kalla dem de “fem Zhi” (“五志”). De liknar visserligen varandra, men att säga ”de sju känslorna” är mer nyanserat.

 

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm