De Sex Onda Qi

· Others
Authors

De sex onda Qi är grundläggande koncept som beskriver de patologiska faktorer som under vissa omständigheter kan framkalla sjukdom.

    Vind; är en aktiv patogen som kan orsaka många problem. Dessa har alla samma egenskap: de utvecklas och rör sig snabbt. Exempelvis, röda hund förklaras vanligtvis som ett “vind” relaterat problem eftersom symptomen uppträder snabbt, klådan kommer än här än där – som en vind som blåser. Vind kan delas upp i en “inre vind” och en “yttre vind”. Inre vind genereras av Yin brist i ett organ, medan yttre vind genereras av en utifrån kommande vind attack.

    Kyla: låg temperatur kan leda till dålig blod cirkulation och ett minskat Försvars Qi (Wei Qi, “卫气”), som till och med kan direkt skada vävnaderna. Detta kallas den onda kylan.

    Stagnerad hetta (kallas även sommarhetta, “暑” men jag föredrar att översätta den som stagnerad hetta): speciellt på sommaren när man är på ett varmt ställe utan tillräcklig ventilering och med mycket litet luftflöde, så upplever man den här “stagnerade hettan”. Den kan orsaka solsting, huvudvärk, hud problem etc.

    Fukt: att utsätta sig för alltför mycket ”grumligt” vatten kan leda till skador i vävnader och lemmar. Sjukdomar som orsakas av fukt karaktäriseras av långvarighet, att de kommer och går, smutsig aspekt, etc.

    Torka: det här är motsatsen till fukt. Om det inte finns tillräckligt med fukta så utvecklas “torrhetsproblem”. I det här fallet ser vi en torrhet överallt: torr mun, torr hud, torrhosta, etc.

   Eld: en alltför hög temperatur i atmosfären. Detta framkallar problem relaterade till hetta; som inflammation, sår, feber, blödning, etc.

    Några onda Qi invaderar gärna kroppen tillsammans. Exempelvis, stagnerad hetta och fukt, vind och fukt, vind och kyla, etc.

    Om vi ytterligare undersöker den vetenskapliga betydelsen av de sex onda Qi, så ser vi att vad som beskrivs är olika dimensioner av “Qi” (som luften i naturen) uttryckt via tre par parametrar. Se tabellen nedan.

 

TemperaturEld
Kyla
FuktighetFukt
Torrhet
RörlighetVind
Stagnerad hetta

    När man ser på tabellen förstår man varför det är bättre att översätta den onda “Shu” som stagnerad hetta och inte som “sommarhetta”.

    De sex onda Qi är en aspekt, men inte det enda, som förklarar sjukdomarnas etiologi.  Andra viktiga orsaker är de sju känslorna. Se nedan.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm