Svårläkt sår

· Others
Authors

57 årig man. 2004-05-10 Första konsultationen. Patienten hade diagnosticerats med lung cancer på vårt sjukhus för en månad sedan vid en årlig rutin kontroll. CT röntgen visade misstänksamma förändringar i nedre delen av vänstra lungan.Han opererades då på sjukhusets kirurgiavdelning. Operationsdag 2004-04-10. Efter en månad hade operationsärret ännu inte läkt. Hans kirurg presenterade honom för mig. PE: i den nedre delen av vänstra bröstkorgen fanns det ett cirka 25 cm långt sår, utan ny granulationsvävnad. Patienten hade också andra symptom som att rösten var nästan helt borta; han kunde bara viska svagt, dålig aptit, sömnlöshet och torr mun med en bitter smak.Röd tunga med tjock gul beläggning. Trådlik, liten och snabb puls. Diagnos: Brist på Qiochvätska efter operation. Terapeutisk strategi: stärkaQioch gynna vätska,för att få såret att stängas och läka ihop. Örter: Sheng Huang Qi15, Zhi Huang Qi15, ShengSai Shen12, Tian Hua Feng12, Ju Geng6, Ge Geng10, Jiao San Xian 8 (av var och en av de tre örterna i den här kombinationen), Duan Long Gu6, Yu Hu Die6, Shu Geng10, Chen Pi6, 7 påsar. Akupunktur: Che Ze, Lie Que, Tai Bai, Zu San Li, San Yin Jiao, Ge Shu(stärkande), Zhi Wu (reducerande). 2004- 05-13 Andra konsultationen. Mycket god effekt, efter första dagen hade patientens tungbeläggning minskat med mer än hälften och aptiten hade förbättrats. När det medikerade bandaget byttes kunde man se att ny granulationsvävnad hade växt fram.Patienten hade fortfarande en bitter smak i munnen och en obehagskänsla i halsen.Tungan var röd och på bakre delen fanns det en tjock gul beläggning med några stagnations-punkter. Den högra pulsen var bra, men den vänstra var trådlik och liten.Yang Qihade gradvis blivit återställd, mendet saknades fortfarande Yin vätska. Levernär organet mellan Yin och Yang som har ansvar för att fördela och spridaQi och blod.En bitter smak i munnen och en trådlik puls visar att leverns funktion var nedsatt, så den här gången lade jag till punkter för att aktivera leverns Qi.Akupunktur: lade till Tai Chongpå båda sidor. 2004-05-17 Tredje konsultationen. Mer ny granulationsvävnad hade växt fram.Ingen bitter smak i munnen, och patienten kunde tala klart. Fortsatte med akupunkturstrategin, men ändrade ört receptet till: Sheng Huang Qi15, Zhi Huang Qi15, Chai Hu12, Tian Hua Feng12, GouQi Zi15, Dang Gui12, Ju Geng6, ShengSai Shen25, Jiao San Xian10 (av var och en av de tre örterna i den här kombinationen), Duan Long Gu10, Yu Hu Die5, San Qi Feng3. 2004-05-20 Fjärde konsultationen.Såret var nästan läkt. Fortsatte med samma akupunktur strategi och örter. 2004-05-24, Femte konsultationen. Såret var helt läkt. Inga obehag. Akupunktur: Zu San Li, ZhongWan, Che Ze, Ge Shu, Pi Shu. Örter: Shi Quan Da Bu Wan. 8 piller 3 gånger om dagen Uppföljning efter en månad. Såret var helt läkt.

Att sår läker dåligt är inte ovanligt på kirurgi-avdelningen. Det händer vanligtvis hos patienter med svag hälsostatus eller hög ålder. Ett sår som är öppet länge blir lätt infekterarat. Både akupunktur och örter fungerar bra för detta problem. Aku-punkter bör väljas från Handens Lung Tai Yin och Fotens Mjälte Tai Yin, förenligt TCM teorin, ”tar lungan ansvar för hud och hår”, och “mjälten tar ansvar för muskler”. Sårläkning är beroende av hudens och musklernas förmågaatt reparera sig själv. Den här patienten hade ett svårläkt sår efter en lungoperation, så givetvis bör punkter på lungmeridianenväljas. Chi Zei“femShu punkts” systemethör till vatten, och punkten hjälper till att befrämja vätskan. Lie Queär en av de“åtta sammanflödespunkterna av de åtta extra meridianerna”som ansluter hals, bröst och lunga. Tai Bai i“femShu punkts” systemethör till jord, och hjälpertillväxten av ny granulationsvävnad. Zu San Li används för att stärka Qi. Ge Shuanvänds för att aktivera blod cirkulationen, och genom det skapa rätt grund för läkning.Zhi Wu är en välkänd punkt för sårläkning. Den är speciellt användbar om såret är infekterat. I ört receptet är det värt att notera att jag använde Sheng Huang Qi (rå Astragalusmongholicus) ochZhi Huang Qi (grilladAstragalusmongholicus) samtidigt. De har olika funktioner.Sheng Huang Qianvänds för att eliminera toxiner och minska såret, Zhi Huang Qianvänds för att stärkaQi. Yu Hu Dieär en välkänd ört mot halsproblem. I det här fallet, använder vi Mu-Shuakupunks-kombinationen och ört receptetShi Quan Da Bu Wanför fortsatt rehabilitering. Det är ett rutinmässigtsätt att avsluta en behandling på.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm