De tre skatterna

· Others
Authors

Bilden ovan visar tydligt den nära relationen mellan himmel, jord och mänsklighet. Dessa är de så kallade “tre skatterna” (“三材”, kan även översättas som “de tre materialen”) inom kinesisk medicin. Varför vi kallar dem “de tre skatterna” beror på att i människans värld finns det inget som kan vara viktigare än dessa tre ting.

    Det finns en antik legend i Kina som berättar att i begynnelsen av kosmos fanns inga människor förrän Pangu med sin yxa delade det “ägglika” kosmos och den ljusa delen gick uppåt medan den mörka, tunga delen gick neråt, och människorna uppstod mellan dessa. Vi har inte tillräckligt med kunskap för att verkligen förstå djupet av “de tre skatternas” filosofi, men vi förstår vikten av att leva enligt de naturliga principerna eftersom himlen och jorden är våra föräldrar. I den antika Tao Te Ching står det skrivet att “Mänskligheten följer jorden, jorden följer himlen, himlen följer Tao, Tao följer naturen”.  Vi kan diskutera många saker, men kärnan är alltid den samma; att vi ska bli ett med naturen.

“Helhetssynen” är den viktigaste inom kinesisk medicin. Det innebär två saker; för det första att kroppen i sig är en helhet där varje del har en relation med de andra delarna, och för det andra att kroppen och världen utanför också är en helhet. De sex onda Qi, som vi kommer att tala om senare, är en beskrivning av när kropp och natur är i obalans med varandra.

    När en TCM läkare gör en diagnos, så måste hänsyn tas till vädret och många andra faktorer i omgivningen. Även hälsofrämjande åtgärder och behandlingar måste följa samma “helhets” princip. I en diskussion med en vän kom vi fram till något intressant; både på svenska och på kinesiska finns liknande talesätt. På kinesiska säger man “Klä dig mer på våren och mindre på hösten” för att anpassa dig till väderförändringarna. På svenska säger man “Svettas in sommaren och frys in vintern så håller du dig frisk”. Dessa ordspråk är bra exempel som visar den viktiga relationen mellan oss människor och naturen. Vi är naturens barn, så vi måste leva enligt naturen.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm