Ulceröskolit

· Others
Authors

26 årig kvinna. 2004-05-24 Första konsultationen. Smärta i abdomen, blodig och slemmig avföring i 5 år. Hon hade kontrollerats på ett C sjukhus iGuangZhou city (södra delen av Kina)och diagnosticerats med“kroniskulcerös kolit, ödem på den tvärgåendecolon och på den nedåtgående colon”. Hon hade fått en mängd västerländska mediciner och kinesiska patent mediciner men hade inte blivit bättre. PE: Röd tungspets och en tjock gul beläggning på tungan. Djup och liten puls. Diagnos: Fukt och hetta som dröjer sig kvar i den lägre Jiao och stör Qi och blod. Terapeutisk strategi: Ta bort hetta och dränera bort fukten, harmonisera Qi och blod. Örter: 1. Xian He Cao30, Dang Gui10, Wei Mu Xiang8, Di Yu Tai8, CheQian Zi6, Fu Ling10, Ju Geng4, Jiao Shan Zha10. 2. Yun Nan Bai Yao, 2 kapslar två gånger om dagen. Just den här medicinen stoppar blödning. 2004-06-24 Andra konsultationen.Normal avföring, utan blod. Tungan hade fortfarande en tjock gul beläggning ochurinen var också gul. Detta berodde på att fukten och hettan inte försvunnit helt. Dessutom var vädret väldigt varmt, så vi måste rensa ut den patologiska ”sommar” hettan också.Det förra ört-receptet förändrades lite; Wei Mu Xiang och Ju Gengminskades, och man lade till Jin Yin Hua15, Huo Xiang6, Tian Hua Feng6. Förutom dessa, används Xi Yang Shen 5,som kokas separat. Just den här örten är väldigt dyr, därför återanvänds den och kokas flera gånger för att få ut maximal effekt.Andra örter kokas vanligtvis två gånger och slängs sedan. Dosen avYun Nan Bai Yao minskades och togs bort efter tre dagar. 2004-06-28 Tredjekonsultationen.Hon slutade taYun Nan Bai Yao, men de blodiga avföringarna kom tillbaka. Mängden blod hade minskat jämfört med före behandlingarna, nu var det bara 3-4 droppar varje gång. Ört-receptet justerades: Xian He Cao30, Dang Gui10, Di Yu Tai10, Fu Ling12, Jiao Shan Zha10, Mo Han Lian15, NvZhen Zi8, Bai Ji12, Hong Teng12. 2004-07-06 Fjärde konsultationen. Hon hade inte tagit örter på 5 dagar under menstruationen, men sedan hade hon börjat ta dem igen. Idag, efter att ha tagit örterna så slutade de blodiga avföringarna, men det kom en del slem i avföringen. Hon hade inte tagit Yun Nan Bai Yao på en hel vecka. Fortsatte med receptet från 2004-06-28. 2004-07-13 Femte konsultationen. Inget blod i avföringen, men fortfarande en del slem. Lade till Ting Li Zi 6 till ört-receptet från 2004- 06-28. 2004-07-26 Sjätte konsultationen.Bara slem i avföringen, inga andra symptom. Skrev ut ett nytt ört-recept: Jiao Shan Zha15, A Jiao12, Xian He Cao15, Chao Bai Shao10, ZhiShou Wu10, Shu Di 10, Dang Shen12, Sheng Gan Cao6, Chuan Xiong3. 2004-07-30 Sjunde konsultationen, ingetobehag längre, ingen slemming avföring. Fortsatte med receptet från 2004-07-26. 2004-08-09 Åttonde konsultationen.Inget mer slem i avföringen.Senaste veckan hade aptiten inte varit så bra. Sheng Qu10, JiNei Jing15 lades till receptet från 2004- 07-26. 2004-08-24Niondekonsultationen.Patienten rapporterade med glädje att hennes symptom var helt försvunna. Koloskopinvisade“inga positiva undersökningsresultat i tjocktarmen”. Hon hade ingen blodig avföring. Hennes aptit var god. Uppföljning 2008; symptomen hade inteåterkommit.

Ulceröskolit (UC) ochChronssjukdom (CD)kallas tillsammans“inflammatorisktarmsjukdom” (IBD)”. På senare år har studier påvisat en ökande trend av IBD i många områden. Orsaken till UC är fortfarande inte fastställd. Vissa data visar att en viktig mekanism som kan vara involveradär “auto-immunitet”. De vanligtvis använda medicinerna för UC är kortison och SASP. Men, med dessatar det vanligtvis lång tid att få resultat, det blirmånga biverkningar ochproblemet löses inte på ett genomgripande sätt. Även om de antika kinesiska läkarna använde en annanterminologi, så kände de tillden här sjukdomen för tusentals år sedan. I den antika litteraturen kallades den vanligtvis “intestinal vind (Chang Feng, 肠风)”och“blod neråt (Xia Xue, 下血)”. EnligtTCM orsakas dessa sjukdomar av vind, fukt, hetta, eller andra faktorer som invaderar tarmen och orsakar en deviation av Qi och blodets normala väg. Den huvudsakliga terapeutiska strategin är att bli av med de patologiska faktorerna och att samtidigt harmonisera Qi och blod. Den här patienten behandlades under cirka tre månader. Symptomen upphörde helt och de patologiska förändringarna försvann, vilket tyder på att örter är en möjlig väg för att behandla IBD. Det viktigaste i en IBD behandling är att harmonisera Qi och blod. Yang Ming (tjocktarmen) är ett organ med “mycketQiochblood”, så att harmoniseraQioch blod hjälpertill att återupprätta funktioneni tjocktarmen. Enligt diagnoserna harkanske några patienter fukt och hetta, en del kan ha Yin brist, och andra Yang brist med kyla och fukt.Den terapeutiska strategin bör avgöras enligt dessa individuella diagnoser.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm