Urinretention

· Others
Authors

40 årig kvinna. 2008-11-03 Första konsultationen. Svårigheter att urinera sedan 6-7 år, värre de sista 5 dagarna. Patienten hade lidit av urineringsproblemen sedan hon föddesitt barn.Hon kände det som om hon inte hade tillräckligt med ”styrka” för att få ut urinen. De sista 5 dagarna hade hon bara kunnat få ut en mycket liten urinmängd. Hon hade kontrollerats på flera stora sjukhus och fått diagnosen “urinretention” av okänd orsak. Båda pulsernai Cunregionernavar i brist-tillstånd. Diagnos: Brist på Qioch blod, som resulterar i att blåsan inte har tillräcklig energi för att pressa ner och få ut urinen. Terapeutiskstrategi: Att öka både Qi och blod så att urinen ska kunna passera. Örter: Zhi Huang Qi18, Fu Ling30, Huai Shan Yao15, Chao Baishao12, Dang Gui15, Ze Xie10, A Jiao Zhu15, Hua Shi10, Zhu Ling15, Qu Mai10, Bian Xu10, Zhi Mu12, Che Qian Zi10, Huang Bai10, Gan Cao Shao10. Akupunktur: ShuiFeng(moxibutioni cirka femton minuter), Qi Hai, Yin Ling Quan, Wei Yang, Tai Xi, Ge Shu. Auriculo-terapi: Njure, blåsa, urinpassagen, endokrina punkten, mjälte. Patienten gick på toaletten och urinerade cirka 400 ml strax efter behandlingen. 2008-11-06 Andra konsultationen. Patienten hade inte svårt att urinera nu, men kände fortfarande en “svaghet” under urineringen.Fortsatte med akupunktur strategin och gjorde navel-behandling, som består av att man stoppar ört pulver i naveln och täcker med bomull. Efter akupunkturen och navel behandlingen gick patienten på toaletten två gånger och urinerade cirka 1000 ml. Hon fick femton behandlingar till och blev helt återställd. 2009-05-08 Upp-följning;patienten sa glatt att hon kände sig “stark” nog att få urinen att passera ut, – det symptom som hade stört henne i7 år hade försvunnit och inte kommit tillbaka.

Urin-retention är relaterat till många faktorer, men en vanlig mekanism är att blåsans sfinkter har för lågt tryck för en ordentlig urinering. Enligt den kinesiska medicinen är det ett bristtillstånd. I det här fallet, på grund av brist på Qi och blod, så fick inte blåsan tillräckligt med näring och hade inte tillräckligt med energi för att få ut urinen. Vi måste därför stärka Qi och blod. Med ört-receptets Huang QiochFu Ling stärksQi och frigörs vattnet; med Chao Bai Shaooch A Jiaostärksblodetoch frigörs vattnet. De övriga örterna används för att assistera de fyra huvudsakliga örterna. Vad gäller akupunktur, för problem med vatten retention, så används vanligtvisden viktiga punkten ShuiFeng.Dess huvudsakliga funktion är att frigöra vattnet. Men, den här punkten omnämns i den antika litteraturen som en “förbjudet att sticka med nål” punkt, så det rätta behandlingssättet är med moxibution. Ying Ling Quananvänds för att bli av med “mjält vattnet”, medan Tai Xianvänds för att bli av med“njur vattnet”. QiHai används för att stärkaQi. Ge Shuär mötespunkten för blod och används för att stärka det. Auriculo-punkterna används för att rätta till de relaterade organ funktionernadirekt. Navel behandlingen är speciellt bra vid urinerings- och avförings-problem. De huvudsakliga komponenterna i ört pulvret är Gan ShuiochHei Bai Chou.De är kända för sin starka vatten frigörande funktion, men de ska inte användas oralt eftersom de har en skadlig egenskap. Ett känt talesätt i DenGule Kejsarens Klassiska Texter lyder “giftiga växter som används på ett riktigt sätt kommer att ha en stor verkan”. Genom att följa den här ledtråden har kinesiska TCM utövare upptäckt hur man använder arsenikhaltiga ämnenmotleukemia, paclitaxelmottumör, etc. I motsats till det kan även väldigt säkra örter, om de används på fel sätt, leda till allvarliga problem. För flera år sedan använde en okvalificerad utövare Long Dan Xie Gan Wanoch det blev allvarliga biverkningar, vilket ledde till en restriktion av användandet av örter i Europa. Det är verkligen synd! Long Dan Xie Gan Wanhar faktiskt använts i Kina under cirka ett tusen år! När vi tittar på Amerika, Kanada, Australienoch andra ställen där örter används i stor utsträckning, så kan vi förstå att vad vi måste vara försiktiga med är inte ”örten” i sig, utan människorna som använder den. En kniv i slaktarens hand eller i mördarens hand har olika innebörd, eller hur? Kniven i sig har ingen synd.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm