Vätskande öroninflammation

· Others
Authors

Kvinna, 82 år.Första konsultationen 2009-01-18.Vätskande öroninflammationi högra örat.Åtföljt av hjärtklappning, förvirring, aptitlöshet, har varit sängliggande i mer än en månad.Hennes släktingar beredde sig på hennes bortgång.Pulsen var snabb och Cun, Chi-pulsen var diffus.Diagnosen löd “svagt Yin i både lunga och njure”. Akupunktur: Waiguan, Fuliu, Zusanli, Zhongwan. Auriculoterapi: Inneröra, lunga, njure. Örter: Maidong 15,Taiziseng15,Wuweizi10,Huangqin 8,Shudi 25,Gouqizi 15,Huanshanyao30,Danpi15,Shengzhizi15,Yinhua30,Zihuadiding10,Shenghuangqi15,Shenggancao10.

    2009-01-19, andra konsultationen. Patienten ville äta när hon vaknade i morse. Hon kunde lämna vardagsrummet för första gången på en månad, utan stöd från anhörig. Patienten hade även varit extremt förstoppad, och kunde enbart göra ifrån sig med manuell hjälp. Efter akupunkturen hade hon två tarmtömningar. Varet i hennes högra öra minskade märkbart.Cun och Chi-pulserna var fortfarande svaga, så behandlingen fokuserar fortfarande på att främja och odla Yin.Samma akupunkturstrategi som gårdagen.

    2009-01-20: tredje konsultationen. Patientnet kan ta sig upp och gå utan hinder. God sinnesstämning och aptit.Snabb puls, vänstra Cun och Chi-pulsen fortfarande svag.Samma terapeutiska strategi används. Örter: Beishashen15,Maidong 15,Wuweizi10,Xiyangshen10,Gouqizi15,Shudi24,Huanshanyao30,Ludangshen15,Chenpi15,Jiaosanshen10 (respektivt),Zhicao10,Zhiqiao10. En dos.

    2009-01-21, fjärde konsultationen. Patienten är i mycket god kondition idag. Hennes minne har återvänt och hon kan åter känna igen folk omkring sig. Varet har minskat ytterligare. Till frukost åt hon sju dumplingsoch en skål risgröt.På eftermiddagen åt hon en skål äggvitepulveroch två bitar bröd.Vänstra Cun och Chi delvis återställda. Akupunktur: Waiguan, Zusanli (högra), Yinglingquan, Fuliu (vänstra), blödning runt vänster fotled.

    2009-01-22, femte konsultationen. Patienten känner smärta i nedre delen av buken. Hon har inte haft någon tarmtömning på två dagar. Vänstra Cun och Guanpulserna var svaga igen. Örter: Gouqizi25,Maidong15,Wuweizi12,Taizishen15,Shudi24,Huanshanyao15,Jinyinhua60,Chanyi10,Pugongying15,Zihuadiding10,Shenghuangqi15,Huangqi8,Shenggancao10,Huomaren12, två doser.

    2009-01-23, sjätte konsultationen. Patienten är vid gott mod och har haft tarmtömning. Samma strategi som förut används vid akupunkturen.

    2009-01-24, sjunde konsultationen.Inget var alls i vänster öra. Bra aptit. Upphör med örterna från och med imorgon (på grund av vårfestivalen i Kina). Använder enbart akupunktur. Förberedde örter att ta efter vårfestivalen: Zhibiejia (tillaga först) 25, Duanguiban (tillaga först) 25, Maidong15, Taizishen18, Wuweizi10, Chaihu12, Shenbaishao15, Zhiqiao10, Yinhua30, Zihuadiding10, Chishao12, Xuanshen12, Niubangzi8, Shudi15, Foushougan10, Chaomaiya10, Shengancao10, Feizhimu15, Huangbai10, Chuangpu10. Fyra doser.

    2009-02-12, uppföljning.Den gamla damen var helt återställd. När det gällde aptiten, var den till och med bättre än ursprungligen. Inget var, inga andra krämpor. Hon var helt botad. Patienten levde i över två år efter detta och avled våren 2011.

Patienten var i bristtillstånd vid den första konsultationen. Tillsammans med hennes höga ålder och svaga konstitution, var detta svårt att hantera. Vid akupunturbehandlingen fokuserade man främst på Sanjiao-meridianen, njurmeridianen och magmeridianen. Anledningen till detta är att bpde Sanjiao och njur-meridianen har hand om vatten, och har en meridiankoppling till örat. Att främja vatten är att lugna elden. Waiguan är en punkt som jag ofta använder för att behandla öronsjukdomar. Under återhämtningen är mag-Qi mycket viktigt. Därför ordinerade jag Zusanli och Zhongwan. När mag-Qi är återställt, kommer immunförsvaret att fungera igen och motarbeta sjukdomen.

 

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm