Yin och Yang

· Others
Authors

Yin och Yang är ett parvis kopplat begrepp inom kinesisk medicin.

    Genom att observera solens uppgång och nedgång förstod människorna under antiken den grundläggande föreställningen att allt i våra dagliga liv kan relateras till två motsatta men starkt förbundna fenomen. De kallade dessa två “Yin och Yang”.

    Förändringarna i tid, väder och annat beskrevs med dessa två begrepp; Yin och Yang, där “Yin” representerar den mörka, nedåtgående, kalla delen medan Yang representerar den ljusa, uppåtgående, varma delen.

    Yin och Yang konceptet anammades även av kinesisk medicin för att beskriva olika fysiologiska och patologiska fenomen.

    När någon blir sjuk säger man i TCM att det blivit en “obalans mellan Yin och Yang”.  Om det finns ett överskott av Yin och underskott av Yang, så kommer patienten att ha symptom som fysisk inaktivitet, vara för lat för att ens prata, ha låg energi, vara lågmäld, etc.  Om det istället finns ett överskott av Yang, – den motsatta situationen, så kommer patienten att manifestera symptom som högljuddhet, snabb aktivitet och reaktion, irritation, rött ansikte, gul urin, etc.

     Yin-yang används inte bara vid diagnosticering utan även för behandling. Första steget, i en kinesisk medicinsk behandling, är att förstå Yin och Yang statusen, och sedan enligt den, välja en passande behandlingsmetod.  Om patienten exempelvis har en brist på Yin (i TCM använder man termen “tomhet”), så behandlar vi speciella punkter på Yin meridianen med en stimulerande teknik för att ge näring till Yin; eller så väljer vi några örter som har just den effekten.  Enkelt uttryckt så är syftet med TCM behandlingen att balansera Yin och Yang.  I Den Gule Kejsarens Klassiska skrifter står det: ”När Yin och Yang är i balans finns det ingen sjukdom”.

    I den mest kända kinesiska filosofiska boken I Ching står det, “En Yin och en Yang bildar en Tao”. “Tao är den grundläggande principen för allting i världen”.  Om vi tittar runtomkring oss kan vi finna fler “Yin” och “Yang”; kvinnligt och manligt, dag och natt, långt och kort. På dataspråk har vi “0” och “1”. Inom kemin har vi positiva och negativa joner. I fysiken har vi mörk energi och materia. I vår kropp har vi rygg och bröst. De behöver inte vara varandras exakta motsats men de existerar i förhållande till varandra, och de kompenserar varandra. Vi måste förstå och komma ihåg begreppet, men utan att hänga oss fast vid det på ett statiskt sätt…

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm