Yrsel och håravfall

· Others
Authors

44 årig kvinna, 2008-10-19Första konsultationen. Yrsel och illamående iflera veckor. Tungspetsen var rödoch tungan hade en tunn vit beläggning. Chi regionen av pulsen på båda sidorvar djup, smal och svag.Patienten hade vanligtvis ett relativt lågt blodtryck.Diagnos: tomhet i njuren. “Njuren är magens tull-grind”, en tomhet i njuren resulterarföljaktligeni endysfunktion imagen.Detta följs av att slem och hetta genereras från mellersta Jiao , vilketstör de rena kroppsöppningarna (hjärna och hjärta).Därför fick patienten både yrsel och illamående. Terapeutisk strategi: stärka, fylla på njuren för att harmoniseramagen. Örter: Shu Di24, GouQi Zi15, Shan Yu10, Huai Shan Yao30, Ze Xie10, Chao Bai Shu15, Zhi Ban Xia8, Ming Tian Ma10, Chuan Xiong15, Di Long10, SuanZao Ren10, Fu Sheng15, Yuan Zhi10, Zhi Cao10. 7 påsar. Öronpunkter: vänster: Sheng Men, yrsel-området, samförståndspunkten, magpunkten, generellamatsmältningspunkten; höger: generella matsmältningspunkten, diafragma, blodtrycksstärkande punkten. 2008-10-24Andrakonsultationen. Yrsel och illamående försvunna. Fortsätter med den tidigare strategin och gör ännu en öronpunkts behandling. Utvalda punkter: mage, mjälte, yrsel- området, gastrointestinalafåran, Sheng Men, generella matsmältningspunkten, samförståndspunkten. 2008-10-28Tredje konsultationen, yrseln och illamåendet hade inte kommit tillbaka mer. Patienten sökte hjälp för sitt håravfall. Detta orsakades också av njurens tomhet. Örter: Shu Di 24, GouQi Zi15, Huai Shan Yao30, Xian Ling Pi15, Dan Pi12, Ce Bai Ye15, Mai Jing Zi10, ZhiGan Cao10, Zhi Huang Qi15, ZhiShou Wu30, Dang Gui15, Chao Bai Shao12, Di Long10, Ming Tian Ma10, Wei Ge Geng12, A Jiao Zhu10. 30 påsar. Öronpunkter: njure, Sheng Men, pulvinarpunkten, endokrinapunkten, pannans punkt, etc. Den här kvinnan fick örter och öronpunkts-behandling från och till under ett år och hennes frodiga hår kom tillbaka.

I den traditionella kinesiska medicinens teorisäger man att, “njuren är livets medfödda rot”. Njurtomhet (både Yin och Yang) är mycket vanlig och kan framkalla många problem. I det här fallet var patientens huvudsakliga problem yrsel och illamående. När dessa symptom försvann fannsproblemet med håravfall kvar. Även om patienten lider av alla symptom samtidigt, bör vi fokusera på yrsel och illamående först, och sedan på håravfallet. Det synsättet grundar sig på att man ska “alltid ta hand om akuta problem först innan de kroniska problemen”. I vårt kliniska arbete använder vi vanligtvis akupunktur (eller öronpunkter) för akuta sjukdomar eftersom man då kan få ett snabbtresultat. Efter det ges örter för den långsiktiga balanseringens skull. Här valda vi ut öronpunkter för mag- och nervsystemet först. När de akuta symptomen var borta, valde vi njurpunkten. Yrselområdet ligger intill pulvinar punkten, användbar mot alla typer av yrsel, oavsett ursprung.

 

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm