Astma

· Sjukdomar
Authors

asthmaDefinition och epidemiologi

Definition

Astma är ett inflammatoriskt syndrom som påverkar luftvägarna. Symtomen beror oftast på en begränsning av luftflödet (luftvägsobstruktion) som är reversibel, antingen spontant eller efter behandlingar. Obstruktionen beror på sammandragning av luftrörens muskler, samt svullnad och ökad bildning av slem i luftrören. Svårighetsgraden varierar från lätt till livshotande tillstånd. Finns det några gränser för när man väger så mycket att man är överviktig? Det är viktigt att komma ihåg att när man talar om övervikt inom sjukvården handlar det om att vara så pass överviktig att detta riskerar hälsan.

  Astma delas traditionellt in i två olika typer; allergisk astma och icke-allergisk astma. Allergisk astma börjar oftast i barndomen, medan icke-allergisk astma är vanligare hos vuxna.

 Epidemiologi

Förekomsten av astma i Sverige har ökat under ett halvt sekel från 1–2 % under 1950- och 1960-talen till dagens cirka 10 %. Till viss del kan ökningen förklaras av en ökad observans både bland allmänhet och patienter samt inom sjukvården, men konsensus råder om att en stor reell ökning av astmaprevalensen ägt rum. 

Diagnos och behandling

Det är ofta nödvändigt med flera läkarbesök för att kunna ställa rätt diagnos och därmed ge rätt behandling.

Diagnos

Astma förväxlas ofta med kronisk obstruktiv lungsjukdom – KOL, men skiljer sig från denna sjukdom genom sin utpräglade variation i symptom, den starkt varierande lungkapaciteten, och den snabba och goda responsen på astmamediciner som upphäver kramperna (spasmerna) i bronkialmuskulturen inom några få minuter.

  Det är ofta nödvändigt med flera läkarbesök för att ställa diagnosen, åtminstone när det rör sig om lindrig eller måttlig astma, och om man inte har astmaanfall precis under läkarundersökningen. Oftast är lungkapaciteten normal när inget anfall pågår.

 En läkare kan mäta lungfunktionen med spirometri, en undersökning som mäter lungvolym och luftströmshastighet.

  Tester med spasmlösande astmamedicin, så kallat reversibilitetstest, är nödvändigt för att ställa diagnosen. Sådana tester kan göras hos läkaren, men det är ofta bättre om patienten själv mäter lungkapaciteten hemma med hjälp av en enkel så kallad Peakflowmeter eller PEF-mätare. Man kan då lättare fånga upp astmaanfallen.

Behandling med läkemedel

Vid astma använder man mediciner som löser upp kramperna i muskulaturen runt luftrören, såsom Bricanyl, Venoline, Oxis, Serevent med flera. Dessa mediciner används vid behov och är endast symptomlindrande.

  Kortisonhaltiga inhalationspreparat som Becotide, Flutide och Pulmicort verkar sjukdomsförebyggande och används för att dämpa inflammationsprocessen. Vid längre tids användning brukar slemhinnan tillfriskna. Immuncellerna, som är centrala i astmaprocessen, försvinner från slemhinnan. Astmasymptomen blir mindre frekventa och lindras och man höjer tröskeln för att ett astmaanfall ska utlösas. Dessa mediciner skyddar också den normala lungfunktionen på längre sikt. Utan sådana mediciner leder den kroniska inflammationsprocessen till varaktiga förträngningar i luftrören, och man får med åren en sämre lungkapacitet.

 Antileukotriener som Singulair eller Accolate är också sjukdomsförebyggande och har ett liknande verkningssätt som kortison. Kortisontabletter används vid akut förvärrad astma.

Share

Pages: 1 2

Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm