Irritabel Tarm

· Sjukdomar
Authors

IBSDefinition och Diagnos

Irritabel tarm (IrritablebowelsyndromeIBS) är en form av funktionell tarmsjukdom som karaktäriseras av buksmärtor och obehag samt avföringsförändringar som diarré eller förstoppning. IBS är indelad i tre olika kategorier: IBS som domineras av diarréer (IBS-D), IBS som domineras av förstoppning (IBS-C) och Alternerande IBS (IBS-A).

Diagnostiseringen av IBS är baserad på symptom samt uteslutning av andra närliggande tarmsjukdomar. Rome III-kriterierna *[1] används vanligtvis:

Återkommande buksmärta eller obehag** minst 3 dagar per månad under de senaste 3 månaderna tillsammans med minst två av följande:

  •  Lindring av symptom efter tarmtömning.
  •  Försämring associerad med förändrad avföringsfrekvens.
  • Försämring associerad med förändrad avföringskonsistens.

* Kriterierna uppfyllda de senaste 3 månaderna med symptom minst 6 månader innan ställd diagnos.

** Med obehag menas en okomfortabel känsla som inte beskrivs som smärta.

Modernabehandlingar

Det finns inte någon botande medicin, men följande läkemedel kan hjälpa till för att lindra besvären: 1.Gastrointestinal kalciumhämmare. Pinaverium är ett vanligt använt läkemedel för lindring av magsmärtor, kramper och tarmstörningar. Det har en avslappnande effekt på musklerna itarmen.

2.Spasmolytika. Trimebutine är ett läkemedel som normaliserar tarmrörelserna.

3.Antidiarroika eller tarmstimulantia. För IBS-D finns antidiarroika och för IBS-C finns tarmstimulantia som Cisaprid.

4.Probiotika: Probiotika som innehåller bifidobakterier har visat sig lindra tarmsmärta, uppsvälld mage, förstoppning eller diarré.

5.Antidepressiva medel. Kan vara verksamma för patienter med emotionella problem.

6.Kognitiv beteende terapi (KBT): Forskning har visat att KBT är effektiv för att reducera IBS-symtom som tarmsmärta, diarré och förstoppning.

Akupunktur

Akupunktur fungerar effektivt mot IBS enligtforskning och våra tidigare kliniska erfarenheter.

Det finns dock också en annan uppfattning, som menar att även om det visat sig att akupunktur är effektivt mot IBS, så är det inte bättre än placebo-akupunktur[2]. Min uppfattning är att evidens inte alltid är tillförlitlig. Akupunkturbehandling är individualiserad till så hög grad att en analys enligt RCT-metod inte låter sig göras. Vid ett randomiserat kontrollerat försök krävs att samma behandling ges till alla deltagare i studien. Den ”diagnosgrundade behandlingen” begränsar således möjligheten att utföra RCT-forskning på akupunktur.

Enligt TCM-perspektiv (Traditionell Kinesisk Medicin) kan IBS vara relaterad till mjälte- och njur-Yangbrist eller fukt och hetta i tarmen eller obalans mellan lever och mjälte etc.

Vanligen använda punkter: Tianshu, Daheng, Zu San Li, Shang Ju Xu, Xiao Ju Xu, ZhongWan, Gong Sun, Tai Chong, Ming Men, Taixi etc. De är relaterade till mjälte, mage, njur, lever eller Du meridianer.

Navel terapi

navel therapyNavel terapi är en typ av behandling som används mot IBS. Örtpuder sätts i naveln, bomull läggs över och 3M-plåster används för att täcka över.

3M-plåstret byts vanligtvis var tredje dag. Under behandlingen upplever ibland patienten att det kliar. Detta är inte en biverkning utan en normal reaktion.

Navel terapi kan också användas för högt blodtryck, oregelbunden menstruation, infertilitet, låg sexdrift etc.

För mer information kontakta: info@tcmyi.se

Andrabehandlingar

IBS kan också behandlas på andra TCM sätt.

1.Kosten. Många studier har visat att det finns en relation mellan matintolerans/allergi och IBS. Som IBS-patient är det viktigt att alltid vara försiktig med vilken mat man äter. Matrecept på goda rätter kan hjälpa till att kontrollera IBS-symtomen.Kontakta gärna vår specialist för mer information.

2.Auriculoterapi: Små kulor (frön) placeras på ytterörat. Används för patienter med tarmstörning.

3.Örter: Genom att harmonisera organfunktioner och återställa Yin-Yang-balansen kan IBS-symtomen kontrolleras.

——————————————————————————–

[1]http://www.romecriteria.org/pdfs/RomeCritieraLaunch.pdf

[2]http://digitalcommons.pcom.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=pa_systematic_reviews

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm