Klimakteriesymtom

· Sjukdomar
Authors

PMSSymtom

Kvinnor har nått postmenopausennär det har gått 12 månader sedan den sista menstruationen. På grund av individuella skillnader har en del många symtom och andra påverkas mindre. 

    De svåraste symtomen inkluderar: 

  •  Vallningar: En intensiv känsla av hetta med svettningar och hjärtklappning. Varar vanligtvis i 2-30 minuter vid varje tillfälle. 
  •  Irritabilitet. 
  •  Svettningar: Speciellt under sömnen. Svett kan komma från en sida eller en speciell del (bröstet, nacken etc) av kroppen. 
  •  Depression: På grund av de tidigare punkterna. 
  • Huvudvärk: Migrän är vanligt. Patienten lider av en återkommande bultande huvudvärk. 

    Postmenopausen har hälsoriskfaktorer: Det är bevisatatt postmenopausen är relaterad till flera hälsoproblem tex bröstcancer, viktökning, hjärtattack, låg sexdrift, benskörhet mm.

Modernabehandlingar

De postmenopausala symptomenorsakas av minskade hormonnivåer på grund av en avtagande äggstocksfunktion. Därför har hormonell substitutionsbehandling (HRT) rekommenderats. Östrogen eller östrogen/progesteron har globalt haft en utbredd användning. Emellertid har en potentiell risk för att utveckla bröstcancer upptäckts. Därför har den typen av behandling övergetts.

    Tillskott av antioxidanter som C-vitamin, E-vitamin, Betakaroten, Lykopenetc används utbrett. Fördelarnaär dock fortfarandekontroversiella.

    Då kvinnor i klimakteriet ofta har känslomässiga förändringar (irritabilitet, nedstämdhet etc) är psykiatrisk behandling ibland nödvändig.

    Andra behandlingar inkluderar förändring av livsstil, fysisk aktivitet, socialt stöd etc.

    Patienter har varierande symptom och kroppskonstitution. Vi rekommenderar en individualiserad behandling.

Akupunktur

En nyligen publicerade artikel skriven av Dr. DidemSunay[1] visar att akupunktur har signifikanta effekter på postmenopausala symtom, jämfört med placeboakupunktur (P<0.001).

    Enligt traditionell Kinesisk medicin är postmenopausala symptom huvudsakligen relaterade till fyra organ med korresponderande meridianer: hjärta, njure, lever och galla samt en extra meridian:Chong.

    Vanliga orsaker till symtomen är en obalans mellan hjärta och njure eller mellan lever och galla. Denna obalans påverkar i sin tur Chong-meridianen som kan ge ett flertal symtom.

    Det huvudsakliga syftet med akupunktur vid postmenopausala symtom är att harmoniera organfunktioner samtreglera Chong funktionen. Vanligtvis används punkter på dessa meridianer.

    Disharmoni mellan hjärta och njure: Yin Xi, ShengMeng, Tai Xi, Fu Liu, YongQuan, Gong Sun.

    Disharmoni mellan lever och galla: Tai Chong, Xing Jian, QiMeng, San Yin Jiao, Di Ji, Ying Ling Quan, Gong Sun.

    I andra fall används punkter enligt diagnos. Om patienten exvis har oro kan Bai Hui, Si ShengCong, ZhengJing, etc användas.
 

Örter och andra behandlingar

Örter:

Geng Nian An är en bra product för att kontrollera postmenopausala symptom. Den består av angelikarot, poria, vetekorn, fleeceflowerroot, sennablad, rehmannia, schisandra frukt, figwort rot, vatten groblad, pärlemoretc

    Vissa örtteer påverkar hormoner och kan kontrollera symtom.

Annan behandling:

Auriculoterapi: Små kulor appliceras med plåster på ytterörat. Vanligtvis används endokrina punkter, äggstockspunkter, generella punkter för nervsystemet etc.

Navel behandling: Naveln fylls med särskilda örter och täcks därefter med bomull och tyg.

Thumbtack-akupunktur: Thumbtack-nålar (speciell sorts nålar som kan sitta kvar under en längre tid) sätts på speciella punkter. Fördelen med dessa nålar är att en stabil och kontinuerlig effekt skapas.

Kostbehandling: Dietbehandling med speciell kost tillagad med särskilda metoder.Fördelen är att det är enkelt att genomföra och kan användas varje dag.

Vilken diet passar dig?

Det finns inte bara ett svar på den frågan. Anledningen är att människor påverkas av kost på olika sätt beroende på deras kroppskonstitution.

    Därför behöver en TCM-läkare först göra en diagnos. Det finns flera typer av kroppskonstitution: Yin brist, Yang brist, Qi stagnation, Blod stagnation, kvarstående slem och hetta, vätskeansamling etc.

    För varje kroppskonstitutionstyp har vi en korresponderande dietordination. Vi har etablerat en databas baserad på svensk diet, för den som behöver det.   

——————————————————————————–

[1] Sunay D, Ozdiken M, Arslan H, et al. The effect of acupuncture on postmenopausal symptoms: results.http://www.medscape.com/viewarticle/743778_3?src=emailthis

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm