Övervikt och fetma

· Sjukdomar
Authors

Finns det några gränser för när man väger så mycket att man är överviktig? Det är viktigt att komma ihåg att när man talar om övervikt inom sjukvården handlar det om att vara så pass överviktig att detta riskerar hälsan.

  Det är således fråga om ganska många kilo extra, vilket är en väsentlig skillnad från att bara inte passa in på dagens väldigt magra kroppsideal som visas i media och mode världen.

  För att Du ska kunna bedöma om din vikt är lagom behöver vi sätta den i relation till hur lång Du är och ibland även vart de extra kilona sitter.

BMI

WHO definierar olika grader av övervikt efter BMI (Body Mass Index).

  BMI är ett enkelt och bra sätt att bedöma en persons vikt oavsett längd. Man räknar ut BMI genom att dela vikten i kg med längden i meter i kvadrat

  BMI=Kg/m2

  En person som väger 80 kg och är 1,75 meter lång får ett BMI på 26.

  (1.75m X 1.75m = 3,0625 80kg / 3,0625 = BMI 26.1)

  Indelning

BMI Indelning

BMI KlassificeringRisk för komplikationer
BMI>40Extrem fetma Extrem riskökning
BMI 35-40Svår fetma Kraftigt ökade risker
BMI 30-35Fetma Ökad risk
BMI 25-30Övervikt Något ökad risk
BMI 18.5-25Normalvik Ordinär risk
BMI <18.5Undervikt Varierar beroende på orsak

MIDJEMÅTT

Ett annat sätt att bedöma fetma är att mäta midjemåttet. Midjemåttet mäts med ett vanligt mjukt måttband och tas mittemellan nedersta revbensbågen och översta spetsen på höftbenet. Midjeomfånget är ett uttryck för hur mycket av det farliga fettet som sitter i bukregionen.

MIDJEMÅTT

IndelningMidjemåttKomplikations risk
Män Midjemått över 94cm=ökad risk
Midjemått över 102cm=kraftigt ökad risk
KvinnorMidjemått över 80cm=ökad risk
Midjemått över 88cm=kraftigt ökad risk

  Epidemiologi Prevalensen av fetma i Europa har ökat trefaldigt sedan 1980 (WHO). Det innebär att sjukvårdskostnaderna för ohälsan, på grund av övervikt och fetma, har stigit i höjden.

Övervikt

Övervikt är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och det är ett stort folkhälsoproblem (Melin, 2001). Denna folksjukdom beror på människans ändrade vardagsvanor där bil, dator, telefon och kontorsjobb, i samband med dålig kost, har fått en avgörande betydelse för att svensken har ökat i vikt. Enligt WHO:s hemsida (WHO a) är nästan hälften överviktiga och det främst beror på låg fysisk aktivitet, låg social status samt dålig ekonomi. Det genomsnittliga BMI i Europa är drygt 26,5 (ibid). Det betyder alltså att genomsnittseuropén är överviktig.

Fetma

Fetma blir ett alltmer vanligt problem i Sverige skriver Melin (2004) vilket innebär ett BMI över 30 (FYSS 2008). Hela 10-12 % av Sveriges befolkning lider av fetma och denna siffra ökar stadigt med 0,5-1 % varje år (Melin, 2004). Att människan äter sämre synliggörs också genom att det ungefär är 20 000 nya sjukdomsfall av typ 2-diabetes varje år i Sverige. WHO skriver (WHO a) att upp till en tredjedel av världens befolkning drabbas av fetma. Fetma är en mycket kostsam sjukdom i Sverige, varje år kostar fetma ungefär 3 miljarder kronor för Sverige (SBU). I denna siffra räknas inte in sjukskrivingar på grund av fetma eller förtidspensionering.

Modern behandling

Det finns tre olika operationer som utförs av läkare på människor som lider av fetma, dessa tre heter Gastric bypass, Vertical banded gastroplasty och Gastric banding (SBU). Gastric bypass operation, som är den vanligaste och mest känd, går ut på att läkaren kopplar bort magsäcken så att maten går direkt vidare ner i tarmsystemet.

  Den ger sammanlagt 6-13 % bättre viktnedgång än de andra två. Den första perioden upplever många av de opererade viktnedgången som mycket dramatisk, vissa kan förlora upp till hälften av sin kroppsvikt. Denna typ av operation är den mest effektiva även på en längre period som åtta år efter operation.

  Det finns olika läkemedel som de som lider av övervikt och fetma kan få ta för att minska i vikt. I Sverige används främst två stycken, de heter Reducil och Xenical. Dessa skrivs ut av läkare efter en grundlig hälsokontroll. Patienten äter tabletterna under en viss bestämd period och har kontakt med läkare med jämna mellanrum för att utvärdera tabletternas verkan samt biverkningar (SBU).

  En annan typ av sjukvård är samtalsterapi. Det innebär att patienten som lider av övervikt och fetma samtalar, exempelvis en gång i veckan, om sina problem och hur de ska lösas med en terapeut eller psykolog. Det finns olika typer av samtal, bland annat Kognitiv beteende terapi och motiverande samtal (Stahre, L, 2007). Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapeutisk metodik som används främst på patienter med ångest, tvångstankar, depression samt de som vill förändra sina vanor. Vidare tas vanligtvis sambandet mellan stress, negativ självbild och hetsätning upp på samtalsträffarna. (Stahre, L, 2007)). Motiverande samtal innebär ett aktivt lyssnande från båda parter samt att patienten inte hamnar i försvarsställning för då blir det en omöjlighet att utveckla ett hälsosamt beteende (Lindh, G, 1990). Vidare syftar motiverande samtal till att öka patientens ”jagbild” och självkänsla för att på så vis uppnå en stabil och hälsosam grund för fortsatt arbete (Nilsson, B, 1994).

Acupunktur

Akupunktur har under lång tid använts för viktminskning. Det har upprepade gånger visat sig vara en effektiv metod utan biverkningar, så fler och fler människor är intresserade av att ta hjälp av akupunkturbehandling.

  Tanken med akupunkturbehandling för viktminskning är att justera Yin och Yang. Enligt traditionell Kinesisk medicin uppstår övervikt och fetma pga för mycket yin (substans) och för lite Yang (funktion). Fett finns i olika delar av kroppen (som mage, ben etc) vilket skapar övervikten. Då fettet kontrolleras av gallan, beror övervikt och fetma vanligtvis på ”gallbrist” och en ökad inre fuktighet. Effekten av akupunktur inkluderar reglering av organfunktioner, minskning av patologiska faktorer, aktivering av blodcirkulationen etc.

  Meridianer och akupunkturpunkter som vanligtvis används är 1) Fot Taiyin mjälte. GongsunSanyinjiao, Xuehai. 2) Fot Yangming mage.Liangmen, Tianshu, Liangqui, Zusanli 3) Ren-meridianen. Jujue, Zhongwan, Xiawan.

  Inom kinesisk medicin används fler tillämpliga akupunkturpunkter beroende på kroppskonstitutionen och symptommönstret. Om det exvis finns för mycket inre fukt, så används Fenglong (reduktion) eller om det är brist på Lung-Qi så används Lieque, Taiyuan etc.

  Under behandlingen kan man känna förändringar: reducerad aptit, ökad tarmaktivitet, få mer energi etc.

  Förutom kroppsakupunktur används också öronakupunkturpunkter för viktminskning. Det är en nyligen utvecklad metod, men fungerar lika väl som kroppsakupunktur. Man applicerar en speciell typ av plantfrö ’Wangbuliuxing’ på ytan av ytterörat. Fördelarna är: smärtfri behandling, lång verkanstid (upp till sju dagar), sällsynta biverkningar, applicerbar för alla åldrar.

  Att kombinera kroppsakupunktur och öronakupunkturbehandling är ännu effektivare. Då den ena påverkar meridianerna och den andra påverkar reflexerna. Behandlingarna kompenserar varandra och kan åstadkomma den bästa och snabbaste effekten.

  En behandlingsomgång (10-15 gånger) på vår klinik brukar ge en viktminskning på 4-10 kg.

  Viktminskningste Forskning har visat den goda effekten av te för viktminskning. Huvudmekanismen är teets inverkan på fettämnesomsättningen. Teet verkar på tre olika sätt: För det första kan det stoppa upptaget av fett från tunntarmen, för det andra kan det hjälpa gallan att minimera fettämnen, för det tredje kan det främja fettförbränningen genom utökad muskel och organaktivitet. Te som vanligtvis används inkluderar: 1. Grönt te. 2. Örtte, vanligen blandning av 10-12 olika örter. Vi rekommenderar örtteet då det avpassas efter kroppskonstitutionen på ett bättre sätt. Efter diagnos av en erfaren läkare ordineras örter av vilka en del processas på speciella sätt. Teet är enkelt att dricka. Man undviker krångliga tillagningsprocedurer och dålig smak från traditionella dekokter.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm