Sömnlöshet

· Sjukdomar
Authors

insomniaDefinition

Sömnlöshet är att tillfälligt eller mer varaktigt inte kunna, eller ha problem med att sova. Alternativt kan det också vara att sova oroligt och vakna alltför lätt. Inom psykiatrin kallas sömnlöshet för insomni, och det specifika syndrom som utmärks av sömnlöshet och som inte är en direkt följd av något annat hälsoproblem kallas för primär insomni. Primär insomni hör till gruppen dyssomnier i DSM-IV-TR, den vanligast använda diagnosmanualen för psykiska störningar.

Epidemiologi

Sömnproblem är mycket vanligt, ungefär var tredje vuxen har sömnproblem.

Diagnostisering

En läkare kan ställa diagnosen insomni genom att fråga om vilka sömnvanor man har, hur trött man är och hur ens hälsotillstånd i stort är.

  För att få en bild av hur ens sömnmönster ser ut kan man under några veckor föra en enkel sömndagbok. I dagboken skriver man varje dag ner vilka tider man har somnat och vaknat, hur man har fungerat under dagen, om man har tagit några tupplurar, om man behöver sömnmedel eller alkohol för att kunna sova och hur många gånger man har behövt gå upp under natten.

akupunktur for insomniaVåra behandlingar

1.Akupunktur

Akupunktur används vid sömnproblem för att justera Yin- och Yang-balansen, vilket återställer dygnsrytmen.

  Efter ställd diagnos används olika akupunktur-punkter för att reglera Yin och Yang. Vanliga punkter är: Shengmen, Zhenjing, Baihui, Taixi, Taichong etc.

  Under och efter akupunkturbehandlingen känner sig patienten ofta sömnig och får förlängd sovtid och förbättrad kvalitet på sömnen.

2.Öronakupunktur

Öronakupunktur är en enkel men effektiv behandling förde som har lidit av sömnproblem under en längre tid. Metoden är mycket tillämplig för alla stadier av sömnproblem. Den är smärtfri, har snabbare effekt och kan verka under lång tid. Samtidigt som man undviker biverkningar som västerländsk medicin kan ge.

3.Örter

Enligt olika TCM diagnoser (Exvis Hjärt- och Njur-Yinbrist, Hjärt- och Mjälte-Yinbrist) ordinerar vi olika recept, vanligtvis en blandning av örter som är olika till sin natur. De verkar tillsammans för att uppnå största effekt. Örtbehandling är speciellt bra för dem som har lidit av sömnproblem under lång tid, då behandlingen kan justera och harmonisera organfunktioner.

4.Moxabehandling

Ett traditionellt sätt att behandla sömnproblem är att använda en moxa-pinne ovan Baihui-punkten. Behandlingen är särskilt för de som har Yin- och kall kroppskonstitution.

5.Qigong

Utövande av kinesisk Qigong (Chi Kung) gör att man kan slappna av snabbt. Efter en periods utövande återställs dygnsrytmen automatiskt genom kroppens självrehabiliterande förmåga.

Share
Keywords: akupunktur östermalm akupunktur östermalm